Noutăți

Bugetul pentru anul 2016 a fost aprobat

La 9 decembrie 2015 a avut loc ședința Consiliului raional Ștefan Vodă. Din 16 chestiuni puse în discuție cea mai importantă a fost chestiunea cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2016. Raportorul, dna Ina Caliman, şefa direcţiei finanţe, a prezentat bugetul elaborat în cadrul noului sistem informaţional de management financiar în baza clasificaţiei bugetare noi. Parametrii principali sunt următoarele: bugetul raional pe anul 2016 se propune la venituri în sumă de 130.901,2 mii lei, iar la cheltuieli de 129.342 mii lei, cu excedent de 1559,2 mii lei. Apoi dna Ina Caliman a prezentat în detalii proiectul bugetului la capitolul venituri și cheltuieli.

Deși bugetul a trecut prin audieri publice, apoi prin comisii de specialitate, au rămas unele momente neclare la care s-au referit în dezbateri consilierii Vasile Buzu, Vinidict Lutenco, Maria Pălărie, Valeriu Beril. După părerea consilierilor, a fost elaborat un buget bun, balansat, însă nu există bugete ideale, prin urmare, sunt rezerve care trebuie de folosit pentru a mări partea de venituri.

Bugetul a fost aprobat în prima lectură, după o pauză consilierii au votat unanim pentru aprobarea bugetului raional pentru anul 2015.

Ședința s-a desfășurat într-o atmosferă amiabilă și constructivă, au fost adoptate deciziile cu modificările propuse de consilieri.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”