Noutăți

Buget auster al instituțiilor de învățământ până la finele anului 2017

La 11 octombrie curent, direcția generală educație a desfășurat o ședință de lucru cu managerii școlari. Tradițional, la aceasta întrunire au participat președintele raionului, dl Nicolae Molozea, și vicepreședintele raionului, dl Vasile Gherman.

Deși agenda ședinței a fost suprasolicitată, dna Raisa Burduja, șefa direcției generale educație, pe prim plan a pus cele mai importante chestiuni: proiectul bugetului pentru anul 2018, pregătirea instituțiilor de învățământ către perioada rece a anului, transportarea elevilor etc.

Dna Burduja s-a referit la problemele de ordin financiar care au apărut după ce de la 1 septembrie curent salariul pedagogilor s-a majorat cu 11,3 procente și s-a micșorat sarcina didactică de la 20 la 18 ore pentru învățătorii claselor primare. Prin urmare, s-a creat o situație dificilă deoarece nu se ajung 5 mln 500 mii lei pentru acoperirea necesităților existente, numai 4 instituții vor putea activa în regim normal (în anul trecut de studii acest număr era aproape de 3 ori mai mare – 11 instituții au avut surse necesare pentru activitate normală). Deci, pentru a supraviețui până la 31 decembrie curent trebuie de verificat toate posibilitățile instituțiilor în ceia ce privește economisirea surselor financiare. Dna Burduja a rugat managerii și colectivele didactice să informeze părinții elevilor despre situația creată, deoarece este recomandat de a începe sezonul de încălzire în instituțiile de învățământ de la 1 noiembrie curent. Comasarea claselor cu număr mic de elevi și a orelor opționale este o altă posibilitate de a face unele economii.

Dl Nicolae Molozea a explicat că după 1 ianuarie 2018 guvernul va întreprinde măsuri pentru a acoperi cheltuielile suplementare apărute în urma modificărilor efectuate. Lucrul acesta nu s-a făcut de la 1 septembrie deoarece multe instituții dispuneau de solduri pentru acoperirea necesităților. Președintele raionului a informat că împreună cu vicepreședintele raionului, dl Vasile Gherman, se va întâlni cu fiecare manager în parte pentru a analiza situația financiară și a găsi soluții potrivite pentru rezolvarea problemelor. Trebuie de făcut tot posibilul ca pedagogii să primească salariul la timp, a punctat președintele raionului.

Dl Vasile Gherman a accentuat că în situația creată de la manageri să cere o dirijare eficientă a instituțiilor conduse, problema majoră rămânând școlile mici.

Vorbind de pregătirea către sezonul rece, dna Burduja a abordat mai multe aspecte: pregătirea setului de documente, semnarea contractelor cu toți furnizorii, îndeplinirea prescripțiilor făcute de organele abilitate în perioada primirii instituțiilor, măsuri de conservare a energiei termice etc.

O altă problemă importantă – transportarea elevilor în instituțiile de învățământ care este foarte costisitoare – 900 mii lei pe an. Dna Burduja a informat că la acest capitol vor fi făcute unele schimbări, va fi revăzut și graficul transportării elevilor. Se va activa strict conform actelor normative: la liceul din Ștefan Vodă zilnic vor fi transportați numai elevii din instituțiile reformate și vor fi duși cu autobuse elevii care locuiesc la o distanță de 2 km până la instituția de învățământ. Dl Molozea a spus foarte răspicat: învățământul liceal nu este obligatoriu în țara noastră, Consiliul raional nu este obligat prin lege să aducă liceenii în fiecare zi din localitățile unde ei trăiesc la liceul de circumscripție, apoi să le ducă înapoi. Pentru ce s-a cheltuit din banii publici 1 mln 830 mii lei pentru reparația capitală a căminului liceului și crearea condițiilor necesare pentru trai? Liceenii vor fi aduși cu autobusele școlare luni dimineața la liceu și vineri după lecții – acasă. În acest scop autobusul nou oferit de Guvernul României va fi repartizat liceului „Ștefan Vodă”.

La ședință au fost abordate și alte probleme ce țin de procesul instructiv-educativ, s-a făcut schimb de informații utile, managerii având posibilitate de a pune întrebări durute și primi răspunsul, inclusiv de la conducerea raionului.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”