Noutăți

BTA-7 va deservi ruta Copceac-Ștefan Vodă

Conform comunicatului informativ publicat în Monitorul Oficial al RM nr. 180-187 din 17 iulie 2020 și în pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă, la data de 17 august 2020, comisia raională privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate în traficul raional Ștefan Vodă a desfășurat concursul de atribuire spre deservire cursele Copceac 7.30, 13.00 – Ștefan Vodă 12.00, 17.00, puncte intermediare Alava și Marianca de Jos, regim de deservire al curselor – anual, program de deservire al curselor luni – sâmbătă.

Președintele comisiei, vicepreședintele raionului dna Valentina Barbei a informat membri comisiei și persoanele prezente în ședință, că în termenul-limită stabilit pentru depunerea actelor pentru concurs – 10 august 2020, ora 17.00, a depus dosarul doar un singur operator de transport rutier – S.A. «Baza de Transport Auto–7», orașul Ștefan Vodă, str. Chișinăului, nr. 14, director-interimar Vasile Țurcan.

În urma desigilării plicului prezentat de solicitant, comisia a actat prezentarea setului complet de acte necesare pentru atribuirea serviciului regulat de transport rutier de persoane prescris conform actelor normative în vigoare.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (5) al Codului transporturilor rutiere nr. 150 din 17.07.2020, comisia cu votul unanim al celor 8 membri prezenți la ședință (din totalul de 11) a hotărât atribuirea serviciilor regulate Copceac 7.30, 13.00 – Ștefan Vodă 12.00, 17.00 (puncte intermediare Alava și Marianca de Jos) pentru deservire de către operatorul de transport rutier S.A. «Baza de Transport Auto – 7».

Secretarul comisiei raionale  Sergiu MOLOMAN