Noutăți Propuneri de proiecte

Biroul politici de reintegrare colectează repetat propunerile de pentru anul 2021

Biroul politici de reintegrare anunță repetat colectarea în perioada 18 ianuarie – 19 februarie 2021  a propunerilor de proiecte pentru anul 2021 (PARŢ 2021).

Sunt eligibile pentru concurs, proiectele ce urmează a fi implementate în Zona de Securitate    (Talmaza, Cioburciu, Răscăieţi şi Purcari) și care reflectă activități specifice:

  • dezvoltare comunitară și regională;
  • modernizare a instituțiilor sociale-cheie;
  • soluționare a problemelor stringente de dezvoltare;
  • asigurare a serviciilor publice esențiale

 cu accent sporit către acțiunile care contribuie la promovarea măsurilor de consolidare a încrederii între populația de pe ambele maluri ale Nistrului și la realizarea obiectivului guvernamental de reintegrare a țării.

 Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 131 din 21.02.2014, pentru solicitarea finanțării propunerii de proiect din alocațiile pentru activitățile de reintegrare a țării, autoritatea publică inițiatoare trebuie să completeze un formular de aplicare, să anexeze la acesta setul documentar relevant și să depună dosarul (în conformitate cu pct.7 al HG 131/2014), în original la Cancelaria de Stat pentru a fi verificată corespunderea acestuia criteriilor de eligibilitate stabilite cu ulterioara evaluare a proiectului de către Comisia de selectare.

Pentru mai multe detalii accesaţi: https://gov.md/ro/content/biroul-politici-de-reintegrare-anunta-start-ul-apelului-de-colectare-proiectelor-ce-urmeaza?fbclid=IwAR29OV2o_DCCXd8RaAhmGHImGa9QXvOAilfzOwzo9bngeZ-DzHCjq9F-usg

Direcția economie și atragerea investițiilor  Ștefan Vodă