Noutăți

Bilanțul primului an de activitate a centrului de sănătate Crocmaz

De la 1 ianuarie 2018 centrul autonom de sănătate Crocmaz a început activitatea în format nou deoarece în componența lui au intrat oficiile medicilor de familie din satele Tudora și Palanca.

După cum a menționat dl Ion Babei, șeful centrului de sănătate Crocmaz, la ședința de seamă care s-a desfășurat la 7 februarie curent, anul 2018 a fost unul anevoios din punct de vedere organizatoric și financiar. Tensiunile care au apărut din cauza că unii locuitori ai s. Tudora se împotriveau comasării instituțiilor medicale au fost depășite cu implicarea conducerii raionului și datorită eforturilor susținute din partea lucrătorilor medicali. Au fost colectate cererile pacienților care au dat acordul să se transfere la IMSP CS Crocmaz (1609 la OMF Palanca și 1615 la OMF Tudora). Finanțarea de la CNAM a venit la 1 aprilie 2018, până atunci instituția a activat pe seama finanțelor proprii în regim de economie.

Este îmbucurător faptul că la moment instituția activează normal, depășind cu succes obstacolele de diferit gen, după afirmația lucrătorilor medicali din Tudora și Palanca, sătenii sunt mulțumiți de serviciile medicale prestate. Se face tot posibilul pentru a scuti oamenii de umblări pe drumuri – analizele se colectează pe loc și se prelucrează în laboratorul centrului, cele mai complicate analize sunt colectate de medicii de la Chișinău cu care a fost încheiat contractul.

Dl Babei în raportul prezentat a analizat toate aspectele activității medicale și financiare a centrului, a vorbit despre reparații și procurări făcute pentru dotarea cu echipament medical și mobilier edificiile din Palanca și Tudora. (Raportul integral va fi publicat în rubrica „Transparența decizională”.)

Dl Ion Veleșco, primar de Crocmaz, a menționat că există o colaborare bună cu centrul de sănătate, consilierii fiind receptivi la necesitățile medicinii primare.

Vicepreședintele raionului, dl Vasile Gherman, a mulțumit lucrătorii medicali ai centrului din partea conducerii raionului pentru munca depusă cu multă străduință în anul 2018, dorindu-le realizări și mai frumoase în anul 2019. „Numai acela care nu face nimic, n-are probleme”, a menționat dl Gherman. Rezerve sunt în orice activitate, este bine că colectivul cunoaște lacunele și neajunsurile și, lucrând în echipă, depune eforturi pentru a minimaliza sau a rezolva definitiv problemele. Una din ele este donarea de sânge care cere mai multă implicare atât de la lucrătorii medicali, cât și de la autoritățile publice locale. Alte domenii unde sunt rezerve – imunizarea populației și asigurarea medicală obligatorie. Consiliul raional și conducerea raionului a susținut, inclusiv financiar, centrul de sănătate Crocmaz și va face acest lucru în cazuri când de sine stătător este imposibil de rezolvat o problemă majoră, cum ar fi, de exemplu, reparația acoperișului clădirii de la Tudora, a punctat dl Gherman la finele ședinței, mulțumind încă odată lucrătorilor medicali pentru munca dedusă, APL de nivelul I – pentru receptivitate și implicarea în soluționarea problemelor ce țin de sănătatea populației.