Noutăți

Bilanțul activității centrelor de sănătate autonome din Antonești și Talmaza

Centrul de sănătate Antonești

Adunarea de bilanț a centrului de sănătate din Antonești care a avut loc în biblioteca publică s-a desfășurat într-o atmosferă calmă, fără pretenții și nemulțumiri din partea angajaților. Dna Ivana Sîrbu a prezentat raportul analitic în fața colegilor din Antonești și Carahasani, numind reușitele anului precedent, problemele și sarcinile pentru anul 2017. Astfel, în planul de activitate este inclusă reparația staționarului de zi, deoarece condițiile neprielnice dăunează sănătății pacienților. Medicul de familie din Carahasani a adresat conducerii raionului rugămintea de a repara porțiunea de drum care duce spre oficiu medicului de familie.

Dl Nicolae Molozea, președintele raionului, a mulțumit medicilor pentru munca depusă pe parcursul anului, a cerut ca angajații centrului să trateze pacienții cu bunăvoință și răbdare multă. Consiliul raional în anul 2017 va avea posibilități mai multe de a contribui în medicină, în crearea condițiilor pentru pacienții de la țară. Dl Gherman, vicepreședintele raionului, a informat prezența că conducerea raionului n-are obiecții serioase față de activitatea centrului. De a dori mai multe înseamnă o implicare mai mare, de aceea trebuie de valorificat rezervele existente, a punctat vicepreședintele.

Dl Anatolie Luchianov, reprezentantul CNAM în teritoriu, a confirmat că activitatea centrului s-a îmbunătățit. Dumnealui a cerut ca pacienții să fie informați despre modalitatea prescrierii medicamentelor compensate. Dacă specialistul din secția consultativă a spitalului a prescris bolnavului medicamente, el trebuie să se reîntoarcă cu rețeta la medicul de familie, deoarece printre medicamentele prescrise pot fi și cele compensate, parțial sau integral. Trebuie de mărit procentul populației asigurate, deoarece acești indicatori – 72 de procente la Antonești și 71 – la Carahasani – nu sunt satisfăcători în comparație cu indicii republicani.

Centrul de sănătate Talmaza

Tot colectivul numeros al centrului de sănătate Talmaza nu numai a fost prezent, dar și a participat activ la ședința de dare de seamă pentru anul 2016. Angajații centrului care cunosc bine sectorul lor de muncă au ascultat cu atenție raportul dlui Ivan Țîbîrnac, șeful centrului. Cifrele, datele, generalizările, analizele făcute în raport au creat un tablou total al activității colectivului. (Raportul integral găsiți în rubrica „Transparența decizională”, categoria „Rapoarte”.)

Deși există probleme, rezerve, colectivul muncește bine, prestează servicii medicale calitative locuitorilor satului, au concluzionat dl Nicolae Molozea, președintele raionului, și dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului. Dl Anatolie Luchianov, reprezentantul CNAM, a subliniat că din partea talmazenilor n-a parvenit nici-o plângere la linia verde a CNAM, nici la Ministerul Sănătății, acest fapt vorbește despre multe de la sine. Viceprimarul satului dl Sergiu Luchian a confirmat că locuitorii satului nu s-au plâns pe colectivul centrului nici la primărie.

Edificiul nou al centrului construit trei ani în urmă este păstrat foarte bine, meritul aparținând întregului colectiv. Sunt create condiții foarte bune pentru lucrătorii medicali și pacienți. Aici, spre deosebire de alte instituții medicale, nu există problema cadrelor.

Angajații centrului au adus la cunoștința conducerii raionului mai multe probleme cu care se ciocnesc în activitate însă nu le pot rezolva la nivel local. Un exemplu: deoarece la Ștefan Vodă nu există secția patologie pentru femei gravide, femeile urmează să fie spitalizate la Căușeni. Din sat femeia însărcinată a fost adusă de urgența la spitalul raional unde medicul ginecolog a confirmat diagnoza stabilită de medicul de la Talmaza. Și aici veriga s-a rupt, gravida urma să ajungă de sine stătător la spitalul din Căușeni. În cazul dat a fost testată conlucrarea între centrul de medicină autonom, medicina de urgență, spitalul raional, rezultatul final fiind negativ, deoarece nimeni n-a luat asupra sa răspunderea de a transporta femeia aflată în situație de risc de la Ștefan Vodă la Căușeni. Este important de știut cum trebuie de acționat dacă vor apărea cazuri similare. Donarea sângelui a fost un alt subiect cu multe întrebări. Au fost nu puține cazuri când bolnavilor din Talmaza spitalizați la Ștefan Vodă alți locuitori ai satului au donat sânge. De ce acești donatori nu sunt înscriși în lista donatorilor din Talmaza, doar în sistemul informațional se înscriu toate datele personale ale donatorului, inclusiv locul de trai? Un alt caz greu de înțeles: o soră medicală din Talmaza care pe timpurile sovietice ar fi purtat titlu „Donator de onoare” când urma să fie operată a fost obligată să caute donatori de sânge. Oare dumneaei n-a meritat să fie scutită de căutarea donatorilor?

Conducătorii raionului au înscris întrebările acestea pentru a fi examinate imediat, a doua zi după ședință, la întâlnirea cu conducătorii instituțiilor medicale.

În concluzie: adunările de bilanț sunt necesare atât pentru angajații din diferite sfere, cât și pentru conducerea raionului. Astfel, numai în sfera medicinii au fost identificat un șir întreg de probleme, inclusiv de ordin organizatoric, care pot fi soluționate cu implicarea conducerii raionului și Consiliului raional. Mult înseamnă și comunicarea directă, stabilirea relațiilor de încredere între locuitorii și conducerea raionului.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”

DSC00051DSC00055DSC00059DSC00061DSC00063DSC00064DSC00069DSC00071DSC00073