Noutăți

Bibliotecile în sprijinul dezvoltării comunităţilor

Tradiţional, la finele anului se fac bilanţuri şi totalizări în activitate, se scot în evidenţă rezultatele pozitive, istoriile de succes, dar şi se analizează cauzele nereuşitelor, se propun spre planificare acţiuni concrete de îmbunătăţire şi redresare în continuare.

Astfel, recent, a fost organizat în comun un seminar teoretico-practic al lucrătorilor căminelor culturale si a bibliotecarilor din raion, cu implicarea nemijlocită a specialiştilor direcţiei cultură, tineret, sport şi turism si direcţiei generale educaţie Ştefan Vodă.

După ce timp de mai bine o oră a fost pus în discuţii un aspect larg de probleme ce vizează munca angajaţilor în domeniul cultural, s-au descris experienţe demne de urmat, s-au trecut în revistă informaţii detaliate despre oportunităţile de implementare a unor proiecte tematice inedite la nivel de ţară, etc., bibliotecarii s-au convocat separat la o întrunire de specialitate. Ca de fiecare dată, gazde primitoare s-au oferit a fi colaboratorii bibliotecii publice orăşeneşti.

Aici, agenda de lucru a pus în prim-plan cele mai actuale subiecte biblioteconomice, cu referire la activitatea bibliotecilor:

– Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) – implicare, consolidare şi promovare;

– Raportul statistic anual, 6-c „Activitatea bibliotecilor”, versiune online;

– Prezentarea noilor apariţii de specialitate – suport metodologic pentru bibliotecari, etc.

Pornind de la ideea, că diseminarea informaţiei este cheia succesului în toate domeniile, cei prezenţi au fost familiarizaţi cu materialele Forumului managerilor, desfăşurat la Biblioteca Naţională a Moldovei la finele lunii noiembrie curent, având ca generic „Implicarea bibliotecilor în promovarea şi realizarea Obiectivelor Globale 2030”. Materialele nominalizate vor constitui în anul viitor baza tematicilor pentru acţiuni concrete în biblioteci, puncte de reper în planificările strategice, oportunităţi de coordonare a activităţii cu autorităţile publice locale, etc.

Majoritatea celor prezenţi s-au arătat foarte cointeresaţi de subiectele abordate, au discutat activ, și-au împărtăşit experienţa de lucru, dar au și enumerat problemele şi dificultăţile cu care se confruntă o bibliotecă, în deosebi în perioada rece a anului. Apoi, bibliotecarii au venit cu propuneri, sugestii la eficientizarea activităţii de parteneriat între biblioteci şi factorii decizionali din comunităţile locale.

În primul semestru al anului 2017, vom demara un ciclu de trening-uri practice, unde se vor studia şi analiza în detalii conţinuturile celor 17 obiective de dezvoltare durabilă de pe Agenda ONU 2030. Sunt programate dezbateri şi discuţii interactive, prin prisma studierii impactului activităţii bibliotecilor asupra dezvoltării comunităţilor.

De asemenea, s-au promovat materialele Conferinţei anuale ABRM la tema actuală „Bibliotecile dezvoltă comunităţile”, necesitatea stringentă de a actualiza baza de date a membrilor filialei Ştefan Vodă al ABRM, recrutare de noi membri, etc.

Într-un interval de timp cât mai curând posibil, toate bibliotecile vor primi la adrese electronice un set de documente biblioteconomice pentru studiere şi completare a portofoliului de specialitate, urmând sloganul „Învăţare pe tot parcursul vieţii”.

Un moment destul de plăcut şi surprinzător a fost cel de omagiere (de fapt, foarte modest) a persoanelor care si-au dedicat practic jumătate din viaţă lucrului în bibliotecă. Astfel, recent au atins o vârstă foarte onorabilă doamnele Maria Belecciu din s. Talmaza, Claudia Voloh din s. Căplani, Vera Migalatieva din s. Crocmaz, Nina Sopotean din s. Olănești, Sofia Ghidora din s. Slobozia.

Merită a fi apreciate la justa valoare şi eforturile depuse de dna Valentina Uţa, şefa direcţiei cultură, tineret, sport şi turism şi a formatorilor raionali dna Larisa Buraga şi dna Tatiana Matveev prin implicare cu pasiune şi dăruire în activităţi de promovare permanentă a Programului NOVATECA şi imaginei pozitive a bibliotecilor, pentru sprijin şi susţinere considerabilă în cadrul seminarelor de perfecţionare profesională a bibliotecarilor.

Zinaida PÎNZARI, metodist DGE

15272291_1819672934975042_8578796238066302992_o
img_0017 img_0020 img_0025 img_0028