Noutăți

„Biblioteci puternice – comunități puternice”

Recent, în sala de ședințe a Consiliului raional Ștefan-Vodă, a avut loc reuniunea profesională a bibliotecarilor din raion, membrilor Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova cu genericul „Biblioteci puternice – comunități puternice”. La ședință au participat specialiștii bibliotecilor publice și școlare.

În ciuda timpului de afară au fost prezenți 60 de bibliotecari din tot raionul. Evenimentul a fost onorat de prezența dlui Vasile Gherman, vicepreședintele raionului Ștefan-Vodă.

Agenda reuniunii a fost constituită din două părți. Prima parte a fost ghidată de Valentina Uța, șefa direcției cultură, tineret, sport și turism, care a pus în discuție activitățile și evenimentele organizate de bibliotecile publice în luna februarie, și anume: cartografierea bibliotecilor, Ziua Internațională a Cititului Împreună, omagiul dirijorului, profesorului și pretorului Mihail Berezovschi, deplasările dlui Igor Mironiuc, reprezentant Novateca, în Slobozia și Răscăieți. Au fost puse în discuție rezultatele deplasărilor în teritoriu a DCTST efectuate pe 13 și 14 martie – realizările, dar și problemele cu care se confruntă la moment bibliotecile din raion.

Dna Larisa Buraga, formator, Centru de Formare Ștefan-Vodă, a informat despre modalitatea de raportare lunară on-line (ORT), sistematizând datele din anul 2016. Dumneaei este disponibilă de a oferi ajutor celor care întâmpină impedimente la completarea acestor formulare on-line.

Dl Vasile Gherman a mulțumit bibliotecarilor pentru munca lor și a menționat faptul că bibliotecarul trebuie să fie mereu activ și implicat în diverse evenimente, campanii și proiecte.

Reuniunea a continuat prin alăturarea dnei Zinaida Slutu, membru Consiliul ABRM, IPLT ”Spiru Haret” și a bibliotecarilor școlari ghidați de Zinaida Pînzari, membru filiala ABRM Ștefan-Vodă, specialist DGE.

Marina Ganea, specialist superior DCTST 

Recent, sub auspiciile Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova şi conform unui program stabilit de vizite în teritoriu, dna Zinaida Slutu, reprezentantul bibliotecilor şcolare în Consiliul Republican ABRM, a desfăşurat o întrunire de specialitate cu toţi membrii filialei raionale ABRM. Scopul de bază a unor astfel de întâlniri profesioniste este axat pe consolidarea comunităţilor bibliotecare şi promovarea în continuare a Asociaţiei Bibliotecarilor cu accente pe misiune, valori fundamentale şi viziuni.

Bibliotecarii publici şi cei şcolari au fost familiarizaţi cu cele mai importante prevederi ale Ghidului IFLA pentru biblioteci, cu referire la integrarea mai eficientă a acestora în mediul informaţional contemporan.

De asemenea, toţi au fost îndemnaţi şi încurajaţi să se implice mai activ în diverse Campanii iniţiate de ABRM la nivel naţional: concursul „Cel mai bun bibliotecar”, „Dăruiește o carte”, „Nocturna Bibliotecilor”, etc.

Dna Zinaida Slutu a realizat o prezentare despre politicile şi documentele reglatorii ale Asociaţiei, îndeosebi despre „Manualul operaţional ABRM: transparenţă şi uzanţe”, sugerând o implicare mai activă în îmbunătăţirea acestui document prin expunerea ideilor şi propunerilor constructive.

De menţionat, că un deosebit interes a trezit celor prezenţi discursul aniversar „Alexandru Plămădeală – personalitate marcantă a culturii basarabene din sec. XX”. În luna octombrie curent, vom marca 130 de ani de la naşterea renumitului sculptor. Dna Slutu a mărturisit că a consultat numeroase izvoare bibliografice, a depus multă străduinţă şi pasiune pentru a oglindi veridic viaţa şi activitatea acestui om de creaţie, care, cum des se întâmplă, este puţin apreciat de contemporani.

Spre final a urmat o sesiune de întrebări şi răspunsuri, s-a realizat şi un feedback al întrunirii.

Toţi bibliotecarii au menţionat impactul pozitiv a acestei activităţi interactive, principala constatare fiind următoare: succesul poate deveni posibil doar când bibliotecarii sunt împreună, activi şi implicaţi. Prin conlucrare şi colaborare, dar şi cu susţinerea autorităţilor locale, bibliotecile real pot contribui la schimbarea comunităţilor.

Zinaida PÎNZARI, specialist DGE