Noutăți

Bibliotecarul face biblioteca

„Bibliotecarul, mai mult decât cărțile, face biblioteca. Atât cât valorează bibliotecarul, întocmai atâta valorează și biblioteca. Meseria lui cere cam aceeași îndelungată și penibilă pregătire ca și cariera învățământului” (Gabriel Henriot). Astfel, cum se spune în popor, omul sfințește locul. Bibliotecarul este sufletul bibliotecii, sensul ei în mijlocul miilor de cărți puse pe raft. Ce-ar fi o bibliotecă fără bibliotecar? O colecție de cărți, dar foarte puțin valorificată și fără viitor pentru că ar fi ca o apă stătătoare și nepopulată. Rolul de coeziune socială pe care îl au bibliotecile ca centre multifuncționale este tot mai acut, iar importanța implementării standardelor și politicilor cu privire la asigurarea serviciilor de calitate în biblioteci și asigurarea unui sistem de servicii moderne, accesibile și adaptate necesităților comunității devine o prioritate pe deplin asumată de Ministerul Culturii.

La bibliotecile publice din raionul Ștefan-Vodă anul împrejur se organizează și se desfășoară diferite activități, se prestează servicii culturale și de formare, care dau șansa cititorului să afli mai multe, să aducă la lumină și să promoveze propriile talente, să comunice, să se formeze. Printre activități desfășurate se enumeră: cursuri de inițiere la computer pentru diferite vârste și categorii sociale, concursuri literare pentru cei mai activi cititori, seminare în parteneriat cu instituții din diferite domenii, dezbateri, spectacole, ore de suflet, întâlniri cu scriitorii și cu alte personalități notorii, campanii pentru tineri, servicii pentru persoane dezavantajate și centre de incluziune etc. Bibliotecarii promovează scriitori/personalități aniversari și opere aniversare din literatura română și universală, scoțând la iveală perle ascunse. În preajma Sfintelor Sărbători de Paști în bibliotecile publice se desfășoară expoziții de carte „Sfintele Paști – icoana vieții veșnice”, „Sfintele Paști – tradiții și legende” (Antonești, Carahasani, Căplani, Semionovca, Talmaza, Tudora), expoziții de pască și cozonac „Hristos a înviat” (Cioburciu), expoziție de icoane și cozonaci „Icoana – urcuș spre înviere” (Feștelița), expoziție de ouă încondeiate (Olănești), expoziție de ouă și pască (Ștefănești), discuții la mese rotunde „De ce sărbătorim Paștele?” (Carahasani), atelier de încondeiere a ouălor (Feștelița), recitaluri de poezii „A înviat Hristos” (Olănești, Ștefănești), prezentare de cărți despre datini, tradiții și obiceiuri pascale, culegeri de poezie și proză a scriitorilor români cu tematici pascale (Talmaza).

Cu prilejul Zilei Bibliotecarului care a fost marcată pe data de 23 aprilie bibliotecarii publici din raionul Ștefan-Vodă au beneficiat de o excursie culturală la Muzeul de Istorie al Republicii Moldova privilegiat la moment de expoziția ambulantă ale celebrului pictor și savant italian Leonardo da Vinci. Excursia a fost susținută financiar de Federația sindicală a lucrătorilor din cultură Ștefan-Vodă.

Cu ocazia Zilei Bibliotecarului Vă doresc, stimate doamne, în primul rând sănătate pentru a reuși să vă desfășurați eficient activitatea profesională, prosperitate, buna înțelegere, puterea de muncă, realizări și împliniri în toate. Deși în ultimul timp calculatorul cu internetul ocupă tot mai mult loc în viața cotidiană, totuși biblioteca este sursa primordială de culturalizare, ajutorul principal al cercetătorului. Ghidul principal al cititorului, al cercetătorului, busola călăuzitoare în lumea cărților sunt doamnele noastre bibliotecare. Să dăinuiți precum dăinuiește amintirea despre o carte citită cu nesaț.

Cristina STROICI, specialist DCTST