Noutăți

Biblioteca –tezaur de lumină și adevăr

Sub acest generic,recent, în localul bibliotecii publice din satul Răscăieţii Noi s-au  desfăşurat două evenimente importante: jubileul de 50 ani de la fondarea bibliotecii şi doi ani de la inaugurarea Programului Naţional „Novateca”. Cu acest onorabil prilej instituţia bibliotecară a organizat o frumoasă activitate literar-artistică, cu implicarea nemijlocită a cititorilor-elevi, colegilor de breaslă de la biblioteca şcolară a gimnaziului Răscăieții Noi, dna Viorica Doncilă şi dna Svetlana Balaban, profesoară de limbă şi literatură română, alţi utilizatori din comunitate.

Cu eforturi susţinute incinta bibliotecii a fost reamenajată sărbătoreşte, găzduind şi câteva expoziţii de materiale şi carte tematică: „50 de ani de activitate”, „Puterea de vindecare a cărţilor”, „În lumea copilăriei”etc. Printre oaspeţii şi invitaţii speciali au fost primarul de Răscăieţi, dna Zinaida Marin, şefa direcţiei cultură, tineret, sport şi turism, dna Valentina Uţa, care au venit cu mesaje de felicitare, diplome de onoare şi cadouri.

Activitatea propriu-zisă a demarat cu organizarea dezbaterilor pro şi contra „Biblioteca tradiţională versus biblioteca virtuală”, urmată apoi de un omagiu adus cărţii şi bibliotecii „Cu lectura prin viaţă” şi o revistă biobibliografică „Din amintirile trecutului”.

De menţionat, că graţie Programului „Novateca” actualmente în bibliotecă se implementează un serviciu modern „Brodăm în bibliotecă”, realizat prin intermediul Internetului. Acest serviciu nou a fost lansat în comun cu dna Eudochia Păpuşoi,meşter popular din localitate. Săptămânal, doritorii de a însuşi arta străbună brodatului, cu multă bunăvoinţă sunt așteptaţi în bibliotecă. Prin urmare, s-a îmbunătăţit imaginea bibliotecii şi a bibliotecarului în comunitate, a crescut numărul beneficiarilor.

În acest context aducem sincere mulţumiri administraţiei publice locale, tuturor celor care și-au adus aportul la implementarea proiectului „Novateca” şi susţinătorilor. De asemenea, suntem foarte recunoscători cititorilor fideli şi participanţilor activi la toate activităţile bibliotecii, inclusiv şi la evenimentul actual: Valeria şi Ana Gutovschi, Cătălina Rîmbelischi, Sabrina Lutenco, Andrian Ţanu, Mădălina Vozian şi alţii.

Liliana Păpuşoi, bibliotecar, BP s. Răscăieţii Noi