Noutăți

Beneficiile proiectului PNUD pentru comunitatea raională

La 8 noiembrie curent, în raionul Ștefan Vodă au fost în vizită de monitorizare a proiectului „Integrarea priorităţilor de conservare a biodiversităţii în politicile de planificare teritorială şi practicile de utilizare a terenurilor din Moldova” expertul PNUD, dl Viorel Miron, evaluatorii PNUD, dl Andrei Isac și dna Silvia Kalnis. Evaluatorii au avut o întrevedere cu membrii echipei de implementare a proiectului. Despre beneficiile proiectului implementat au vorbit dl Alexandru Pavlicenco, vicepreședintele raionului, dna Maia Roșca, arhitectul șef al raionului, dra Adelina Barbăneagră, șefa direcției economie și atragerea investițiilor, dna Valentina Uța, șefa direcției cultură, tineret, sport și turism, dna Tatiana Marin, președintele Mișcării Ecologiste Ștefan Vodă.

Astfel, în cadrul proiectului au fost elaborate Planul de amenajare a teritoriului pentru raionul Ştefan-Vodă, studiul privind valoarea economică a serviciilor ecosistemelor din raion, ghidul eco-turistic pentru a spori atractivitatea în zonă a vizitatorilor şi atragerea investiţiilor potenţiale. Au beneficiat de proiect localităţile Talmaza și Copceac pentru care au fost elaborate planurile urbanistice generale care includ aspecte de conservare a biodiversităţii, planuri de management pentru păşuni şi păduri comunale prietenoase biodiversităţii; au fost create coridoare ecologice prin împădurirea terenurilor degradate, au fost restabilite pășunile prin efectuarea lucrărilor de îmbunătăţire a covorului ierbos etc.

Planurile elaborate în cadrul proiectului au devenit parte al Strategiei de dezvoltare socio-economică al raionului Ștefan Vodă pentru anii 2016-2021. Deci, în urma acestui proiect comunitatea raională a avut numai de câștigat, au subliniat vorbitorii. Asigurarea durabilității proiectului este o prioritate pentru administrația publică locală de nivelul I și II.

Dl Pavlicenco a mulțumit echipei de implementare a proiectului rezultatul muncii căreia este vizibil și benefic pentru raionul Ștefan Vodă și Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) „Integrarea priorităților de conservare a biodiversității în politicile de planificare teritorială și practicile de utilizare a terenurilor din R. Moldova”, finanțat de Facilitatea Globală de Mediu (GEF).