Noutăți

Audieri publice ale proiectului bugetului IP LT „Ștefan Vodă” pentru anul 2019

Ieri, 10 octombrie 2018, în incinta Primăriei orașului Ștefan Vodă (sala de ședințe, et. 3), s-a desfășurat audierea publică a proiectului bugetului Instituției Publice „Liceul teoretic „Ștefan Vodă” pentru anul 2019, organizată de către administrația instituției de educație.

Este necesar de comunicat, că Liceul teoretic „Ștefan Vodă” este una din cele 20 de școli din Republica Moldova în care pe parcursul a 5 de zile se implementează Proiectul „Școala Mea”. Proiectul „Școala Mea” îndeamnă cetățenii să se informeze despre bugetul și performanța școlii lor și să se implice în crearea unor școli mai eficiente, mai transparente și mai bune.

În calitatea de moderator al audierii publice, comitetul organizatoric al întrunirii l-a desemnat pe dl Gheorghe Anghel, Primarul orașului Ștefan Vodă, care a comunicat publicului prezent în sală, că Proiectul „Școala Mea” se implementează în cadrul unui parteneriat încheiat între instituția de învățământ, autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi (primăria) și doi (administrația raională), Direcția raională de educație și societatea civilă în persoana Asociației obștești „Generația Nouă”. Dl primar a explicat audienței, că audierea publică este un forum convocat de autoritățile publice locale și/sau de Consiliul de administrației al instituției de învățământ, pentru consultarea cetățenilor pe marginea subiectelor de o importanță majoră pentru comunitate, cum ar fi: planificarea bugetului instituției de învățământ sau elaborarea unui plan strategic de dezvoltare a comunității/a instituției de învățământ, etc.

Scopul audierii publice este ca funcționarii să audă opinia și propunerile cetățenilor, să ia cunoștință pe marginea acestora. Dl Anghel a specificat, că participarea la audiere publică este importantă și permite cetățenilor să-și exercite drepturile democratice și să-și expună punctul de vedere privind subiectele puse în discuție, pentru a participa la procesul de luare a deciziilor, a contribui la îmbunătățirea vieții în comunitate și a condițiilor de educație a copiilor.

A salutat organizarea întrunirii și președintele raionului Ștefan Vodă dl Nicolae Molozea, care a apreciat participarea activă a instituției de învățământ în cadrul Proiectului „Școala Mea”, precum și desfășurarea audierii publice în scopul transparentizării procesului de elaborare și aprobare a bugetului anual al Instituției Publice „Liceul teoretic „Ștefan Vodă””, dar a informării consecvente a cetățenilor despre activitățile ce se desfășoară în cadrul instituției de educație din oraș, care reprezintă în fapt principala instituție de învățământ din raionul Ștefan Vodă și căreia conducerea raionului îi acordă atenția cuvenită.

Cu un cuvânt de salut către participanții la audierea publică a venit și dl Nicolae Dandiș, reprezentantul Proiectului „Școala Mea”, membru al Asociației obștești „Dialog”, dar care exercită și funcția de Primar al municipiului Cahul.

În continuare, conform ordinii de zi, dna Raisa Burduja, șef al Direcției raionale învățământ, a comunicat informația privind situația în domeniul învățământului preuniversitar din raion și analiza comparativă a IPLT „Ștefan Vodă” în raport cu celelalte instituții din raion. Directorul-adjunct al instituției pentru educație a prezentat analiza cantitativă a rezultatelor fișelor de implicare în cadrul Proiectului „Școala Mea”. Proiectul bugetului I. P. „Liceul teoretic „Ștefan Vodă”” pentru anul 2018 și prognoza bugetului pentru anul 2019 au fost prezentat de către directorul instituției de educație dna Elena Cornițel.

Participanții la audierea publică (profesori, părinți, elevi) au avut posibilitatea să acorde întrebări cu referință la proiectul bugetului și să propună soluții la unele probleme atestate în activitatea instituției. Toate problemele și soluțiile enunțate de către cetățeni au fost documentate, iar Comitetul organizatoric urmează să le analizeze minuțios și să implementeze în practică cele mai relevante dintre acestea.

Natalia ȘTEFAN, director-adjunct pe educație al IP LT „Ștefan Vodă”