Noutăți

Au fost menţionaţi primarii din raionul Ștefan Vodă

În februarie curent, Guvernul Republicii Moldova împreună cu Congresul Autorităților Locale din Moldova și cu susținerea Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)/proiectul Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, au marcat Ziua Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală (APL) sub auspiciul Domnului Prim-ministru Pavel Filip.

Printre scopurile de bază ale inițiativei s-au numărat dezvoltarea comunicării între reprezentanţii APL, Guvern şi partenerii de dezvoltare; sporirea prestigiului activității la nivel local; susținerea și motivarea celor mai buni primari, președinți de raioane, în procesul de implementare a reformei de descentralizare și consolidare a autonomiei locale.

În cadrul evenimentului au fost menționați cu Diplome de gradul întâi pentru merite şi succese deosebite în domeniul de activitate primarii din raionul Ștefan Vodă. E vorba de dna Larisa Voloh, primar de Palanca, dl Vladislav Cociu, primar de Carahasani, și dl Dumitru Wissotzky, primar de Cioburciu. Primarii sus numiți au meritat din plin aprecierea înaltă din partea statului, deoarece depun eforturi susținute pentru a schimba în bine situația socio-economică a localităților conduse. Realizările vizibile sunt susținute și apreciate de locuitorii satelor Cioburciu, Carahasani și Palanca.

În acest context vreau să fac o remarcă: dacă vorbim azi de bine despre cineva, asta nu înseamnă că nu ar merita astfel de atitudine şi alţi primari.

Și încă o veste bună: în luna decembrie 2016 a fost totalizat concursul bunelor practici, implementat de Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul” pentru anul 2015. În cadrul acestui Program, primăriei s. Cioburciu i s-a înmânat certificatul pentru participare activă în cadrul Programului Bunelor Practici.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”