Noutăți

Au fost examinate cererile pentru acordarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă a bugetului raional

La 17 ianuarie curent, a avut loc ședința comisiei pentru evaluarea demersurilor de acordare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă a bugetului raional, prezidată de către dl Vasile Maxim, președintele raionului și președintele comisiei.

Conform Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă a bugetului raional Ștefan Vodă și utilizarea mijloacelor acestuia, ajutorul financiar unic se acordă persoanelor vulnerabile pentru tratarea maladiilor grave, intervenții chirurgicale costisitoare, la fel și sinistraților. Niciun dosar a petiționarilor nu se examinează de membrii comisiei dacă în el lipsește extrasul din procesul-verbal al Comisiei obștești pentru acordarea ajutoarelor materiale, umanitare din localitatea de referință. Astfel, din 41 dosare 2 au primit refuz, deoarece nu corespundeau cerințelor Regulamentului, încă unul a fost amânat, motivat, pentru următoarea ședință a comisiei. La 38 de petiționari au fost repartizate 145 mii lei din fondul de rezervă a bugetului raional, ajutorul constituind 2-5 mii lei, în dependență de gravitatea cazului. Procesul-verbal al comisiei va fi examinat în cadrul ședințelor comisiilor consultative de specialitate și la ședința Consiliului raional Ștefan Vodă care va avea loc la 24 ianuarie curent.

Pentru informare: toate ședințele Consiliului raional sunt deschise și orice cetățean are dreptul să se prezinte la acest for legislativ al raionului, să pună întrebări, să vină cu propuneri sau critici întemeiate în adresa consilierilor raionali.