Noutăți

Au fost evaluate demersurile cetățenilor

În  a doua jumătate a zilei de 9 decembrie curent, a avut loc ședința comisiei pentru evaluarea demersurilor de acordare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă a bugetului raional prezidată de dl Nicolae Molozea, președintele raionului și președintele comisiei sus numite.

Secretarul comisiei, dna Viorica Dimitrenco, a prezentat membrelor comisiei 51 de dosare. După examinarea dosarelor 13 au fost respinse, deoarece nu întruneau condițiile Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă a bugetului raional și utilizarea mijloacelor acestuia. Astfel, au fost alocate 65 mii lei din fondul de rezervă pentru acordarea ajutorului financiar cetățenilor raionului aflați în dificultate.

Decizia comisiei va fi examinată la ședințele comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional care vor avea loc săptămâna viitoare.