Noutăți

Au fost desemnați învingătorii concursului raional

Anual Consiliul raional Ștefan Vodă  desfășoară concursul raional „Cea mai modernă, mai salubră și mai amenajată localitate”. În primăvara anului 2017 membrii comisiei raionale în frunte cu dl Alexandru Pavlicenco, vicepreședintele raionului și președintele comisiei, au împărățit raionul în trei sectoare, au inspectat localitățile, au apreciat situația conform criteriilor stipulate în Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului și la I etapă au selectat din fiecare sector câte trei localități, în total nouă: Olănești, Căplani, Carahasani, Volintiri, Talmaza, Cioburciu, Copceac, Semionovca și Ștefănești. Deși situația în satele selectate era comparativ cu alte sate mai bună, totuși membrii comisiei au informat administrația publică locală despre neajunsurile și lacunele depistate în timpul vizitelor și au stipulat un termen pentru înlăturarea lor.

La etapa a doua membrii comisiei iarăși au vizitat satele selectate la prima etapă pentru a desemna învingătorii concursului. La ședința comisiei s-a accentuat că, spre părere de rău, în raion bilunarul ecologic s-a desfășurat fără acea râvnă din anii precedenți. Una din cauze, după părerea membrilor comisiei, este lipsa motivării material-financiare a învingătorilor din partea organizatorului concursului. În pofida acestui fapt, în sate unde administrația publică locală, consilierii locali, activul au inițiativă, lucrează cu locuitorii prin diferite metode, situația să schimbă spre bine: regulat să face curățenia, în mod organizat să evacuează deșeurile menajere, populația participă la implementarea proiectelor ce țin de construcția sistemelor de canalizare și stațiilor de iepurare, de înverzirea intravilanului și extravilanului localității etc. Crearea mediului sănătos pentru viață este una din sarcinile primordiale comune, însă o parte de populație nu conștientizează acest lucru, prin urmare apar gunoiște neautorizate, nu se curăță fântânele, nu se menține curățenia în cimitire, parcuri, fâșii forestiere.

După schimbul de păreri și dezbateri, membrii comisiei l-au susținut pe dl Ion Morari, șeful Inspecției ecologice Ștefan Vodă: în decursul anului și a bilunarului ecologic cel mai mare volum de lucru s-a efectuat în s. Olănești, sunt vizibile schimbările în amenajarea localității. Astfel, au fost lichidate gunoiștile neautorizate, să mențin în stare bună marginile drumurilor locale din gestiunea primăriei, se implementează proiectul ce ține de construcția trotuarelor, în sat activează serviciul comunal etc. Membrii comisiei au apreciat pozitiv intențiile pozitive, schimbările din ultima perioada de timp care au avut loc în s. Olănești.

Membrii comisiei au văzut lucruri bune în toate localitățile premiante. Astfel, nivelul de salubrizare în s. Carahasani tradițional este înalt, aici știu să păstreze realizările obținute; în s. Ermoclia se alocă 4 mln lei pentru construcția sistemei de canalizare; în s. Copceac s-au reparat drumurile locale, primăria a plantat 3 ha pădure, 2800 arbori pe malurile râului Copceac. Satele mari pot face mai multe investiții în dezvoltarea infrastructurii, însă și satele mici depun eforturi pentru a schimba, fără multe surse financiare, situația spre binele localnicilor. Spre exemplu, în Ștefănești a fost curățată albia râului Valea Baisar, malurile fiind întărite prin plantarea arborilor și arbuștilor, s-a reabilitat un podeț, să menține curățenia pe străzi și în cimitir. Și în Semionovca se face și se păstrează curățenia, spațiile verzi sunt bine îngrijite. Dacă există dorința, se găsesc soluții pentru rezolvarea problemelor prin implicarea locuitorilor și agenților economici, prin implementarea proiectelor etc., etc. etc.

Deci, rezultatele concursului raional „Cea mai modernă, mai salubră și mai amenajată localitate” sunt următoare: locul I – primăria Olănești, locul II – primăriile Carahasani și Ermoclia, locul III – primăriile Copceac, Ștefănești și Semionovca.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”