Economie și Atragerea Investițiilor Noutăți

Au fost desemnați beneficiarii Programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2021

În baza Hotărârii Guvernului nr. 68/2021 cu privire la aprobarea Programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2021 a fost publicată lista beneficiarilor în cadrul căreia 41 de proiecte pentru dezvoltarea comunitară și regională, modernizarea instituțiilor din sistemul educațional, amenajarea zonelor de agrement și a spațiilor publice, promovarea activităților cultural-artistice, sprijinirea sectorului medico-sanitar, asigurarea serviciilor publice esențiale ce vor fi implementate în acest an pentrulocuitorii de pe ambele maluri ale râului Nistru.

Beneficiarii proiectelor sunt autoritățile administrației publice locale și centrale ce se vor implementa în Zona de securitate și în localitățile din stânga Nistrului ce au relații bugetar-fiscale cu sistemul public al Republicii Moldova.

Concursul proiectelor PARȚ – 2021 s-a desfășurat în perioada 18 ianuarie-19 februarie 2021, fiind depuse 143 de propuneri de proiecte cu un buget total de 89,54 mln.lei, la care au participat și cele 4 unități administrativ-teritoriale din Zona de securitate a raionului Ștefan Vodă (Talmaza, Cioburciu, Răscăieţi şi Purcari), inclusiv Consiliul raional Ștefan Vodă.

Din motiv că pentru finanțarea acestor proiecte,conform art.3 lit. a) al Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258 din 16.12.2020, au fost alocați doar 15 mil.lei, în rezultatul evaluării, au selectate proiectele cu accent sporit către acțiunile care contribuie la promovarea măsurilor de consolidare a încrederii între populația de pe ambele maluri ale Nistrului și la realizarea obiectivului guvernamental de reintegrare a țării, printre caresunt beneficiari și două unități administrativ-teritoriale de nivelul întâi din raionul Ștefan Vodă, și anume:

  • Primăria s.Talmaza cu proiectul «Îmbunătățirea managementului sistemului de epurare și canalizare la Centrul cultural multifuncțional din satul Talmaza, raionul Ștefan Vodă», suma alocată fiind 220,0 mii lei, la activititatea «Reparația sau dotarea edificiilor administrative, instituțiilor de cultură, sport și medico-sanitare»;
  • Primăria com.Răscăieți cu proiectul «Amenajarea spațiului public cultural din comuna Răscăieți, raionul Ștefan Vodă», beneficiind de 200,0 mii lei, la compartimentul «Amenajarea zonelor de agrement și altor spații publice».

Proiectele incluse în Programul activităților de reintegrare a țării pentru anul 2021 au fost selectate pe bază de concurs de către o comisia instituită prin Dispoziția Guvernului Republicii Moldova nr.24-d/2021, iar procedura de concurs a avut loc în corespundere cu Regulamentul cu privire la modul de selectare şi evidență a proiectelor în cadrul Programului activităților de reintegrare a ţării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.131/2014.

                   Olesea Bădilă, șef Serviciu integrare europeană și investiții, DEAI