Noutăți

Atitudinea, implicarea și creativitatea – o cale sigură spre succes

Recent, profesorii la disciplina “Educație tehnologică”, în cadrul unui atelier teoretico-practic și-au propus ca obiectiv prioritar – trecerea în revistă a realizărilor implementării curriculei reconceptualizată.

Tradițional, am pregătit și desfășurat acest seminar cu ajutorul nemijlocit al formatorilor locali la catedra de specialitate. De asemenea, menționăm implicarea plenară a profesorilor, care au acceptat provocarea și oportunitatea de a-și împărtăși cu colegii de breaslă din experiența și practica cu rezultate pozitive. Și genericul propriu-zis al întrunirii profesionale a fost deopotrivă: „Managementul implementării calitative a curriculei disciplinare reconceptualizate: experiențe de succes, realizări și perspective”

Astfel, s-a relatat despre modulele selectate în comun cu elevii și părinții. Cele mai solicitate s-au dovedit a fi: “Meșteșuguri populare și moderne”(croșetarea, arta mărgelitului, arta covorului), “Colaje și decorațiuni”,“Design vestimentar”, etc.

  Prezentările tematice în PowerPoint, realizate de dle Rodica Trofimov (IPLT „B.P.Hașdeu”, Olănești) și Inga Spinei (IPLT „Ștefan Vodă”) au cointeresat participanții prin expunerea clară și succintă a proiectelor didactice, anexarea adecvată a materialelor ilustrative. Toate activitățile de învățare în cadrul implementării modulelor nominalizate finalizează cu crearea unui produs util în viața cotidiană și întregește cultura generală a elevilor.

De asemenea, s-au implicat activ în discuțiile dirijate despre caracterul interdisciplinar și practic-aplicativ al tuturor orelor la disciplina „Educație tehnologică” dle Ludmila Bujor (IP Gimnaziul „M. Bieșu”, Volintiri), Fedora Ciobanu (IP Gimnaziul „I. Creangă”, Copceac), Tatiana Babilev (IP Gimnaziul „Ștefan Ciobanu”, Talmaza), Svetlana Gangan (Gimnaziul Ștefănești), etc. Toți vorbitorii au reușit să puncteze bune accente pe necesitatea recunoașterii și promovarea valorilor naționale, a meșteșugurilor populare în contextul valorificării competențelor specifice disciplinei. În comun au organizat o mini-expoziție a lucrărilor practice efectuate de elevi.

De menționat faptul, că am avut parte și de o prezentare de carte inedită, cu impact. Dna Alina Porubin, pedagog-preșcolar, autoarea a unei cărți senzoriale, create din fetru. Au fost aduse multe argumente în favoarea utilizării acestui produs media ca alternativă educațională pentru copiii mici.

Spre final, dna Tatiana Luchianov, (IP Gimnaziul „Ec. Malcoci”, Crocmaz) a organizat un master-class motivațional, inspirat din practica personală de implementare a modulului „Colaje și decorațiuni”. Pe tot parcursul activității am păstrat ambianță pozitivă și sinergie, toate benefice comunicării eficiente și creativității. În chestionarele de evaluare a seminarului, participanții au menționat necesitatea și utilitatea unor astfel de ateliere practice. Aducem sincere mulțumiri tuturor profesorilor pentru implicarea necondiționată, atitudinea și creativitatea, care a generat mult optimism și inspirație pentru activitatea în continuare.

Zinaida PÎNZARI, specialist-metodist, DGE Ștefan Vodă