Noutăți

Atitudinea: din trecut în viitor

La 25 noiembrie curent, în sala de festivități a școlii de arte „M. Bieșu” s-au desfășurat două evenimente istorico-culturale cu impact social – bilanțurile concursului raional al muzeelor cu genericul „Povestea lăzilor de zestre din satele raionului Ștefan Vodă” au fost reușit îmbinate cu Festivalul Tineretului cu genericul „Atitudine pe strada TA!”. După cum a menționat prezentatoarea, dna Maria Romanciuc, specialist DCTST, într-o zi pe scenă s-au întâlnit trecutul și viitorul, tradiția și inovația, înțelepciunea și cutezanța.

Evenimentele au fost organizate de către Direcția Cultură, Tineret, Sport și Turism în strânsă conlucrare cu Direcția Generală Educație, sub egida Consiliului Raional Ștefan-Vodă.

Comisia raională pe parcursul lunii noiembrie a vizitat muzeele din localitățile raionului, membrii comisiei rămânând plăcut surprinși de expozițiile pregătite de muzeografi împreună cu tinerii-voluntari. Astfel, în nominalizarea „Cea mai bună prezentare a lăzilor cultural-istorice” a fost decernat cu un cadou de preț muzeul etnografic „Din suflet, suflet răsare”. Muzeul multifuncțional „La bunici” din Tudora a fost premiat pentru originalitatea prezentării povestii lăzilor, iar cel de etnografie din Crocmaz – pentru cea mai mare colecție de lăzi, 40 la număr. În nominalizarea „Pentru promovarea patrimoniului cultural în rândurile elevilor” au fost menționați: muzeul etnografic „La casa buneilor” din Talmaza, muzeul „Renașterea” din Carahasani, muzeul de istorie și etnografie din Purcari, muzeul etnografic „Casa părintească” din Copceac. De cadouri de preț și diplome pentru participare activă s-au învrednicit muzeul „Tezaurul comunității” din Căplani, muzeul etnografic satului Semionovca, muzeul etnografic „La izvoare” din Feștelița, muzeul de istorie și etnografie din Răscăieți, muzeul „Ținutul natal” din Ștefănești. Au fost acordate Diplome pentru participarea activă muzeului de istorie din Căplani, muzeului „Pentru viitor” din Răscăieții Noi și muzeului etnografic s. Brezoaia.

16 echipe de tineri au desfășurat activități de animație stradală cu cea mai diferită tematică. Astfel, au fost abordate și elucidate problemele cu care se confruntă tinerii și întreaga societate. Echipa „Fondului pentru Tinerii Ștefan Vodă” a demonstrat atitudinea sa față de situația alarmantă a animalelor vagabonde din oraș, de poluarea mediului înconjurător. Tinerii de la Tudora au reamintit tuturora despre personalitățile marcante din raion – Maria Bieșu, Ștefan Ciobanu, Ecaterina Malcoci, Ștefan Culea care sunt tezaurul nostru imaterial. Echipa Poliției de frontieră au transmis tinerilor îngrijorarea sa profesională – traficul de ființe umane, abordând și problema securității celor care navighează pe Internet. Un subiect emoționant a avut video tinerilor de la casa de cultură Carahasani – casa părintească părăsită de stăpână plecată la muncă peste mări și țări. Au fost abordate de echipe și alte subiecte: atitudinea față de persoane cu dizabilități; față de istoria neamului înveșnicită în monumente; relațiile de colaborare și prietenie stabilite între tinerii și bătrânii satului; atitudinea tinerilor mămici față de problemele copiilor, dar și a comunității, combaterea violenții, consumului de alcool, fumatului etc.

Cu cadouri de preț (flipchart) și diplomă au fost decernate 11 echipe (AO Aripi Europene de la liceul „Ștefan Vodă”, IP Gimnaziul Tudora, Poliția de Frontieră, casa de cultură Carahasani, biblioteca publică (BP) Brezoaia, Fondul pentru tineri Ștefan Vodă, Centrul raional de creație a copiilor și adolescenților Ștefan Vodă, căminul cultural Lazo, casa de cultură Feștelița, BP Copceac, casa de cultură Talmaza), iar fiecare membru al echipei a primit în dat o umbrelă. Au fost înmânate cadourile tinerilor și diplome la echipe care au prezentat BP Crocmaz, BP Căplani, BP Olănești, casa de cultură Purcari, Centrul de creație, filiala Copceac.

Promovarea valorilor istorice, naționale și general umane a unit toți participanții aflați în sală indiferent de vârsta, gen, naționalitate. Clipe frumoase, emoții adânci au dăruit publicului artiștii amatori din s. Talmaza și Tudora, voluntarii muzeului „Din suflet, suflet răsare” cu istoria lăzii de zestre a bunicii, dna Eugenia Clașevici, muzeograful din Crocmaz, cu rugăciunea lăzii de a fi păstrată pentru viitorul neamului.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”