Noutăți

„Ați dat dovadă de înțelegere, înțelepciune și răbdare…”

Un serviciu de importanță majoră și suprasolicitat de cetățeni este Serviciul Stare Civilă condus de dna Galina Musteață, șef OSC. La data de 2 februarie curent, la ședința de dare de seamă a colectivului pentru activitatea desfășurată în anul 2017 la care a fost prezent și dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, dna Musteață a specificat că șase funcționari publici au îndeplinit, fără exagerare,  un volum colosal de lucru. Astfel, în 2017 au fost înregistrate 2156 acte de stare civilă, din care 620 nașteri, 432 căsătorii, 226 acte de divorț, 793 acte de deces. S-au reconstituit 29 acte, s-au transcris 403 acte de stare civilă eliberate în străinătate pe numele cetățenilor Republicii Moldova, s-u înregistrat 85 acte de schimbarea a numelui/prenumelui, au fost eliberate 10234 duplicate, extrase din arhiva deținută de oficiu.

Obiectivele propuse în cadrul oficiului se implementează cu corectitudine, cu respectarea termenilor și a legislației, fapt confirmat în rezultatul verificării activității OSC în anul 2016 de direcțiile de analiză și control și financiară ale SSC. În anul 2016 au fost oferite servicii în sumă totală de 1117195 lei și taxa de stat în sumă de 149204 lei.

Un indice de succes pentru oficiu este înregistrarea la 98 de procente din copii nou-născuți în cadrul maternității din or. Ștefan Vodă.

De către SSC Ștefan Vodă se asigură eliberarea documentelor de stare civilă înregistrate în raionul Slobozia din stânga Nistrului. Se atestă o creștere a numărului de solicitări ai cetățenilor din această regiune. Perfectarea acestor acte necesită o minuțioasă examinare, verificare, atenție, fapt cauzat de imposibilitatea de a colabora cu oficiile din stânga Nistrului.

Deși angajații oficiului depun eforturi susținute, lucrând deseori în afară de program, pentru a îndeplini atribuțiile de serviciu la nivelul cerințelor, oamenii sunt nemulțumiți. Audiența cetățenilor se organizează conform programării prealabile, însă numărul solicitanților este mare, iar numărul angajaților – mic. Un alt motiv pentru revolta oamenilor este lipsa unui ghișeu de achitare a plăților, a unui copiator-multiplicator, a biroului de informații care ar trebui să fie organizate în cadru oficiului de stare civilă.

Dna Musteață a punctat că modernizarea serviciilor publice și constituirea Agenției Serviciilor Publice parte a căreia este SSC trebuie să soluționeze multe din problemele existente care ar oferi mai multă informație cetățenilor despre activitatea SSC. Ar fi productivă modificarea, excluderea unor proceduri devenite inutile la moment. Un factor important care ar îmbunătăți activitate ar fi copierea în mod electronic arhivelor existente pe hârtie, posibilitatea de a opera modificările și rectificările în aceste acte excluzând procedura de scrierea a comunicărilor. În pofida tuturor problemelor, activitatea SSC Ștefan Vodă este de succes, realizările fiind dovada efortului zilnic al angajaților, a concluzionat dna Musteață.

În continuare fiecare specialist al oficiului a vorbit despre sectorul lui de activitate, punând accent pe problemele existente și identificând soluțiile posibile care ar normaliza activitatea.

Vicepreședintele raionului a mulțumit angajaților pentru o munca enormă, depusă cu multă responsabilitate. Ca în orice activitate, sunt și rezerve. Oamenii sunt diferiți, nivelul de cultură a unor solicitanți lasă mult de dorit. Nu este plăcut să auziți acuzațiile nefondate, să fiți brutalizați verbal, ceea ce se întâmplă aproape în fiecare zi, însă trebuie să dați și în continuare dovadă de înțelegere, înțelepciune și să aveți multă răbdare, deoarece, fiind funcționari publici, sunteți în serviciul cetățenilor. Informarea corectă a cetățenilor și comunicarea virtuoasă sunt instrumente indispensabile de activitatea unui funcționar public, a subliniat dl Gherman.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”