Cultură, Tineret, Sport și Turism

Atestarea colectivelor artistice de amatori

La 7 noiembrie 2015 în raionul Ștefan Vodă s-a desfășurat atestarea colectivelor artistice de amatori pentru confirmarea și conferirea acestora a titlului „model”. Evenimentul a fost organizat prin dispoziția nr. 130-a a președintelui raionului în baza Legii privind administrația publică locală, Legii culturii, cât și în baza ordinului Ministerului Culturii cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a formațiilor artistice de amatori.

Comisia de atestare a avut următoare componență: președintele – dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, secretar – dna Maria Romanciuc, specialist principal al direcției cultură, tineret, sport și turism, membrii – dna Valentina Uța, șefa DCTST, dna Diana Dicusarî, director general al Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, dl Oleg Volontir, director artistic CNCPPCI, expert. A fost alături de artiștii amatori și dl Nicolae Molozea, președintele raionului, pentru a-i susține pe făuritorii frumosului din raion.

Conform atestării precedente, în raionul Ștefan-Vodă au activat 34 colective „model” – nouă formații folclorice, două ansambluri vocale, opt teatre, două ansambluri de fluierari, două orchestre de muzică populară, două coruri, trei fanfare, două ansambluri de muzică ușoară și patru centre de artizanat. La 7 noiembrie la atestare iarăși au venit 34 de colective, dintre care șase centre de artizanat și trei fanfare. Astfel, cele mai bune colective artistice din raion au venit să demonstreze că meșteșugurile, folclorul, tradiție și muzică de acasă constituie o totalitate de valori care definesc și susțin omul la nivel individual și social, dând sens și valoare existenții umane. De valorile autentice ale tradiției depinde valoarea noastră ca oameni și bogăția noastră spirituală în orice comunicare ne-am afla.

În holul casei de cultură au fost expuse lucrările uimitoare ale membrilor centrelor de artizanat – frumusețea, fantezia, originalitatea exponatelor au impresionat atât comisia, cât și tot publicul prezent la eveniment. Sunetele a trei fanfare care au evoluat în fața casei de cultură au ridicat dispoziția tuturor trecătorilor care s-au oprit pentru a admira artiștii amatori și a savura melodiile interpretate.

A deschis atestarea colectivelor artistice formația folclorică „Vatra nistreană” de la casa de cultură Ștefan Vodă cu un frumos obicei „Iertăciunea mirelui” (vezi foto), conducător artistic Emilia Tincu, acompaniator Sergiu Braguța. Apoi au evoluat pe scenă atât colective bine cunoscute și apreciate la nivel republican și internațional ca ansamblul de muzică și dans popular „Vatra satului” din s. Feștelița, cât și cei care sunt îndrăgiți de publicul raional – formașia de muzica ușoară „Avantis„  din S. Talmaza sau ansamblul de fluierași „Lăstărașii” din s. Carahasani și mulți alții. În întregime a fost un spectacol admirabil care a demonstrat că raionul Ștefan Vodă cu adevărat este foarte bogat în oameni talentați care merită să fie promovați și cunoscuți departe după hotarele raionului Ștefan Vodă.

Deși comisia a avut impresii foarte bune, confirmând că colectivele au fost pregătite mai bine ca patru ani în urmă, rezultatele oficiale a atestării se vor face cunoscute pe parcursul săptămânii curente.

Au meritat un mulțumesc mare specialiștii direcției cultură, colectivele și conducătorii lor artistici, dar și administrațiile publice locale care susțin, moral și material, talentele locale – arta și tradițiile păstrate fac viața noastră mai frumoasă și mai bogată sufletește.

Valentina GORNOSTALI