Noutăți

Atenționare cu privire la asigurarea securității electrice în instalațiile electrice ale agenților economici

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (în continuare ANRE) comunică și sensibilizează agenții economici și instituțiile publice despre necesitatea respectării stricte a regulilor de securitate electrică la exploatarea instalațiilor electrice din posesie.

În ultima perioadă se atestă o creștere semnificativă a cazurilor de șoc electric și electrocutări cu deces în instalațiile electrice. Majoritatea cazurilor țin de agenții economici din domeniile agriculturii, activităților antreprenoriale individuale, construcții etc.

ANRE reiterează că, conducătorii întreprinderilor și proprietarii acestora se fac responsabili de crearea și asigurarea unor condiții inofensive de lucru în vederea îmbunătățirii nivelului de securitate și sănătate în muncă, iar cunoașterea regulilor de securitate electrică are consecințe importante pentru personal. De aceea, este necesar de a întreprinde măsuri pentru sporirea nivelului de securitate electrică a personalului angajat la întreprinderi și excluderea cazurilor cu pericol de șoc electric sau electrocutare.

Cadrul normativ-tehnic în domeniul securității electrice prevede măsuri minime de securitate la exploatarea instalațiilor electrice, respectarea cărora va asigura securitatea personalului din întreprinderile ce le gestionați.

ANRE face apel la prudență în procesul utilizării receptoarelor electrice, inclusiv la restricționarea accesului persoanelor străine și/sau neautorizate în instalațiile electrice, precum și interzicerea executării lucrărilor de amenajare, reparații și deservire a instalației electrice de către personalul necalificat și neautorizat.

În cazul unor defecțiuni în instalațiile electrice sau suspiciuni privind deteriorarea izolației acestor instalații sau a unor receptoare electrice, apelați la specialiștii autorizați – electricieni autorizați sau laboratoare electrotehnice autorizate, lista cărora este plasată pe site-ul Agenției la compartimentul „Supravegherea energetică de stat”,http://www.anre.md/electricieni-autorizati-3-183.

De asemenea, ANRE atenționează asupra unor măsuri și reguli de bază în domeniul securității electrice și exploatarea instalațiilor electrice și anume:

  • asigurarea împământării de protecție prin circuite de protecție;
  • nu atingeți părțile active ale instalației electrice aflate sub tensiune;
  • utilizarea obligatorie a sculelor izolate și a echipamentelor de protecție: mănuși electroizolante, scule, cizme –la executarea lucrărilor în instalațiile electrice;
  • întreruperea obligatorie a alimentării cu energie electrică înaintea oricărei intervenții asupra rețelei, echipamentului sau a unui receptor electric;
  • nu permiteți utilizarea echipamentelor electrice și/sau intervenția asupra rețelei în condiții atmosferice de ploaie sau în zone cu umiditate sporită;
  • nu permiteți stropirea spațiilor de producere sau comerciale cu apă în scopuri de răcorire a acestora;
  • asigurați izolarea corespunzătoare a contactelor electrice și altor părți ale rețelei pentru a elimina posibilitatea contactului accidental.

Respectarea minimă a regulilor de securitate electrică va contribui la salvarea de vieți omenești.

În cazul în care vedeți instalații electrice exploatate și utilizate necorespunzător, ANRE vine cu rugămintea să informați despre aceste cazuri la linia de informare–08001 0008.