Noutăți Propuneri de proiecte

Atenție: depunerea dosarelor ajunge la final

 Direcţia economie şi atragerea investiţiilor reamintește că, 27 ianuarie 2021 este ultima zi de depunere a dosarelor pentru  solicitarea subvențiilor în avans pentru măsurile de dezvoltare rurală, din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (HG 476/2019).

     Dosarele de solicitare a subvenției în avans sunt recepționate de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), conform Regulamentului privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (HG 476/2019).

Măsurile de sprijin:

Măsură 1. Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale.

Măsură 2. Renovarea și dezvoltarea localității rurale.

Măsură 3. Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole.

 Condițiile de bază:

– implementarea proiectului într-o localitate rurală;

– au la bază un deviz de cheltuieli ale lucrărilor și/sau serviciilor prevăzute;

– implementarea proiectului nu va depăși 24 luni.

Conform condițiilor regulamentului, eligibili pentru obținerea subvențiilor în avans sunt: unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întâi (sate și comune, precum și orașe cu o populație de până la 10000 locuitori cu statut de rezident, conform ultimului recensământ al populației și al locuințelor) și persoanele juridice sau fizice înregistrate în localitățile rurale care își creează sau dezvoltă activități non agricole.

Pentru mai multe detalii accesați:

http://aipa.gov.md/ro/content/aipa-va-da-startul-unui-nou-apel-de-recep%C8%9Bionare-cererilor-de-solicitare-subven%C8%9Biei-%C3%AEn-avans?fbclid=IwAR3NEjVlFrAk07aUEN8Kd7CXeDc1vp6zxkO0FMMzv-8j86iIYiX1jAYhZ4g

Brosura_dezvoltare rurala_final_14.01.20_0-1