Asistență Socială și Protecția Familiei Noutăți

Atenție deosebită de Ziua Familiei

La data de 15 mai, în contextul Zilei Internaționale a Familiei, Direcţia generală asistenţă socială și protecţia familiei Ștefan Vodă și centrele de plasament din subordine au organizat o serie de activități.

Obiectivul principal al acestei zile a fost în a accentua importanţa şi de a promova valorile familiei – egalitatea, dragostea, respectul, împărţirea echitabilă a responsabilităţilor casnice, combaterea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor, copiilor și persoanelor în etate.

Ziua Familiei, are o semnificaţie aparte și astfel cu prilejul sărbătorii, în conlucrare cu APL-urile de nivelul I a fost acordată o atenție, prin încurajarea  familiilor monoparentale oferindu-le câte un pachet cu produse alimentare şi de igienă familiilor în care copiii sunt crescuți și educați fără mamă. Au fost cuprinse aşa localităţi ca: Răscăieții Noi, Purcari, Ermoclia, Alava, Feștelița, Marianca de Jos, Olănești, Ștefănești, Slobozia, Căplani, Tudora, Carahasani.

Realizarea activităţilor propuse de repartizare a pachetelor cu produse alimentare şi de igienă, a fost posibilă prin buna colaborare cu dl Malancea Anatol, directorul companiei „UNIQA Wall Systems” din or. Ștefan Vodă, în adresa căruia venim cu un sincer mulțumesc și respect față de bunăvoința demonstrată.

Cu același prilej, în incinta primăriei com.Răscăieți de către Serviciul Îngrijire Socială la Domiciliu și Serviciul Asistență Socială Comunitară din cadrul DGASPF Ștefan Vodă, a avut loc masa rotundă cu genericul ,,Comunicarea – succesul în familie”, cu participarea persoanelor în vârstă localitate. La sfârșitul activității la fiecare participant li s-a oferit câte un cadou.

Tot în această perioadă s-au distribuit pliante cetăţenilor din raionului Ştefan Vodă cu mesaje de felicitare și descrierea semnificaţiei Zilei Familiei.