Noutăți

Atelier didactic „Metode de analiză a operei de artă”

 

La data de 25 aprilie 2017, în incinta DGE Ştefan Vodă s-a desfășurat atelierul didactic al profesorilor de educaţie plastică cu subiectul: „Metode de analiză a operelor de artă”.

Atelierul de lucru a fost axat pe următoarele obiective: promovarea schimbului de experienţă în scopul perfecţionării măiestriei pedagogice; exprimarea verbală a mesajului operelor de artă plastică, utilizând termeni specifici domeniului.

Au fost prezenţi 21 cadre didactice din instituțiile de învățământ din raion.

Moderatorii-profesori, Spinei Inga, grad didactic I, IPLT „Ştefan Vodă» or. Ştefan Vodă şi Podar Lilia, grad didactic II, IP Gim „Alexandru cel Bun» s. Slobozia, au reușit să ghideze cadrele didactice atât prin aspectul teoretic al temei, cât și prin aspectul practic, realizând un bun schimb de experiență didactică.

Debrifarea seminarului a scos în evidență nivelul calitativ al pregătirii științifice și practice a moderatorilor pentru moderarea activității; pregătirea cu materiale didactice adecvate.

Profesorii au mulțumit pentru organizarea seminarului dat menţionând relevanţa şi utilitatea suportului propus.

Emilia TUDOREAN, specialist principal metodist, DGE Ştefan Vodă