Noutăți

Atelier de lucru cu secretarii consiliilor locale

La 27 iunie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional, a avut loc atelierul de lucru cu secretarii consiliilor locale din raionul Ștefan Vodă organizat și desfășurat de către Oficiul teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat.

Dna Viorica Costin-Morozan, șef interimar al OT Căușeni, a prezentat raportul de activitate a OT Căușeni pe trimestrul I a anului 2018. Dumneaei s-a referit la următoarele aspecte ale activității secretarului consiliului local: gestionarea patrimoniului public, raporturi de serviciu, relații funciare, construcții, administrația publică locală, organizarea licitațiilor, buget și finanțe și altele.

Raportorul a adus exemple concrete de devieri de la legislația în vigoare comise în procesul de elaborare a actelor administrative și a răspuns la întrebările secretarilor cu privire la diferite situații întâlnite pe parcursul activității.

La fel de importantă a fost și chestiunea a doua de pe ordinea de zi – „Cu privire la procedura de conectare și plasare a actelor administrative în Registrul de stat al actelor locale”. Dna Nadejda Sîrbu, secretar al consiliului local Bulboaca, raionul Anenii Noi, a explicat colegilor particularitățile acestei proceduri care, printre altele, este menită de a nu admite falsuri în actele administrative.