Noutăți

Atelier de lucru cu cadrele didactice de sprijin

Serviciul de Asistență Psihopedagogică, în comun cu Instituția Publică Gimnaziu „M. Sîrghi” s Cioburciu, condusă de dl director Pavel Moga, a organizat recent un atelier de lucru cu cadrele didactice de sprijin (CDS) din instituțiile de învățământ din raionul Ștefan Vodă, cu tema „Creativitatea în dezvoltarea copiilor cu cerințe educaționale speciale”. Dna Sofia Parfeni, CDS al instituției, împreună cu directorul educativ, dna Aliona Teajco, au avut posibilitatea să demonstreze cum se implementează educația incluzivă în gimnaziul „M. Sîrghi” s. Cioburciu și de a se împărtăși cu metodele aplicate în lucru cu copii cu nevoi speciale în cadru Centrului de Resurse a Educației Incluzive.

Scopul atelierului a fost selectarea metodelor și tehnicilor de lucru pentru elaborarea unui program de asistență orientat spre stimularea creativității, fapt ce ar contribui la dezvoltarea corelației dintre creativitate și fenomenul învățării pe tot parcursul vieții, favorizând astfel dezvoltarea generală și progresivă a copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Creativitatea este o formațiune și o structură psihologică a personalității, care cuprinde atât procese și capacități, cât și alte fenomene psihice relevante ei. Atunci când această formațiune este pusă în funcțiune ea realizează un produs creativ, care înseamnă o idee, o invenție, un dispozitiv tehnic, o teorie sau concepție științifică, o metodă, un principiu descoperite prin intermediul creativității.

În cadru atelierului de lucru au fost abordate atât aspecte teoretice ale dezvoltării creativității (necesități, impedimente) cât și metode practice pentru înlăturarea barierelor și stimularea creativității la copii cu nevoi speciale.

Cadrele didactice de sprijin au avut oportunitatea de a achiziționa noi metode de lucru pentru dezvoltarea la copii a abilităților cognitive. Metodele practice de lucru abordate în cadrul atelierului dau posibilitatea cadrelor didactice de sprijin de a ajută copiii la stimularea și dezvoltarea gândirii creative și critice, la mărirea volumului atenției, a memoriei și a imaginației, dezvoltarea spiritului de observație și a atenției voluntare.

Dna Sofia Parfeni, CDS al gimnaziului, a demonstrat activități practice de lucru cu copii în cadrul centrului de resurse a educației incluzive unde copiii au avut posibilitatea să-și demonstreze aptitudinile lor pentru CDS din întreg raionul.

La finele atelierului fiecare CDS a avut posibilitatea să se expună asupra reușitei și a necesității realizărilor unor astfel de activități cu schimb de experiență în instituții, care în concluzie s-au arătat mulțumiți de noile experiențe acumulate și care le vor utiliza în lucrul cu copiii din instituțiile de unde vin.

Ludmila IAPĂRĂ, șef interimar SAP