Noutăți

Atelier de lucru cu asistenții personali

La 24 august curent, în incinta Consiliului raional s-a desfăşurat atelierul de lucru cu tema: „Asistență și îngrijire a persoanelor cu dizabilități severe în vederea favorizării independenței și integrării lor în societate”, organizat de șeful serviciului asistență personală, dna Angela Țurcan. La eveniment au participat șeful adjunct al DASPF dna Tatiana Bostan, managerul Centrului de servicii specializate pentru copii și tineri cu dizabilități, dna Diana Caterev, asistenții personali din localitățile raionului.

Scopul atelierului este de a consolida cunoștințele cu privire la prestarea calitativă a serviciilor de însoțire și îngrijire adresate persoanelor cu dizabilități severe pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi creşterea speranţei lor de viaţă.

În cadrul atelierului au fost discutate subiecte privind Regulamentul-Cadru al Serviciului de asistență personală, Standardele minime de calitate privind organizarea şi funcţionarea Serviciului. S-a pus accent pe atribuțiile și responsabilitățile asistentului personal.

Mai mult, dl Filip Mazgras, asistent personal din or. Ștefan Vodă, a prezentat cazuri de bună practică privind asigurarea serviciilor de calitate adresate persoanei cărei îi prestează servicii de îngrijire și modele de succes în ceea ce privește colaborarea și conlucrarea cu specialiștii din mai multe domenii.

Dna Diana Caterev a informat cei prezenți despre serviciile prestate de către specialiștii Centrului pentru copii și tineri cu dizabilități și a propus beneficiarilor serviciului să beneficieze de ele, specialiștii Centrului așteptând-ui cu ușile deschise.

De asemenea, șeful serviciului a adus la cunoștință despre lacunele depistate în urma evaluării la domiciliu a calității serviciilor prestate beneficiarilor de către asistenții personali. S-a vorbit despre respectarea programului individualizat de asistență a beneficiarilor, asistenții au fost instruiți despre tehnici de eliberare a presiunii beneficiarilor țintuiți la pat și cum să verifice și să prevină leziunile de presiune.

La finalul evenimentului, a avut loc schimb de idei, informații, experiență în domeniul îngrijirii persoanelor cu dizabilități severe.