Noutăți

Aspectele juridice decăderii din drepturile părintești

La data de 3 iunie 2016 în incinta direcției asistenţă socială şi protecţia familiei s-a organizat o masă rotundă cu asistenţii sociali comunitari, tematica fiind „Procedura de decădere din drepturile părinteşti”. La seminar au fost prezenţi 24 de asistenţi sociali, șefa serviciu asistenţă comunitară, specialistul principal în dreptul şi protecţia copilului şi șefa DASPF dna Viorica Nastasiu. A deschis seminarul cu un cuvânt de salut dna Viorica Nastasiu, a intervenit cu informaţii, consultări şi întrebări faţă de asistenţii sociali, s-a discutat despre problemele apărute pe parcurs. Specialistul principal în dreptul şi protecţia copilului dna Natalia Galata a explicat asistenţilor sociali procedura de decădere din dreptul părinteşti, a vorbit despre etapele şi toate actele care trebuie să fie pregătite şi anexate la cerere. Pe parcursul seminarului asistenţii sociali au adresat multe întrebări specialistului principal de la direcție, primind explicațiile de rigoare. La finele seminarului fiecare asistent social a îndeplinit chestionarul ce ține de problemele discutate pentru a face o analiză și a elabora materialele de suport pentru asistenții sociali.

Maia OSIPOV, specialist DASPF

P6030288P6030292