Noutăți

Asistenții sociali au studiat raportul Inspecției Sociale

La 13 septembrie curent, direcția asistență socială și protecția familiei a desfășurat o ședință de lucru cu asistenții sociali comunitari, la ordinea de zi fiind raportul Inspecției Sociale privind modul de aplicare a legilor și a altor acte normative care reglementează acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului de către DASPF.

În concluzia generală a IS sunt stipulate neregulile identificate în rezultatul inspectării a 77 de cereri pentru acordarea ajutorului social, cele mai frecvente fiind legate de „lipsa responsabilității unor beneficiari care au declarat informații eronate/incomplete sau nu au comunicat modificările intervenite în informația declarată în cererile pentru acordarea ajutorului social”. Toate disfuncționalitățile depistate au dus la achitarea ilegală din contul bugetului de stat a prestațiilor sociale în sumă totală de 100845 lei, cât și la stabilirea pentru unii beneficiari a ajutorului social în cuantum mai mic cu 51884 lei.

81346 lei vor fi restituite de beneficiari în conformitate cu Legea cu privire la ajutorul social, care prevede: „În cazul prezentării unor informații incomplete, greșite sau al neinformării despre schimbările ce au intervenit în structura și cuantumul veniturilor, fapt ce a influențat cuantumul ajutorului social și/sau acordarea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului, beneficiarul restituie întreaga sumă care i-a fost plătită nejustificat”.

Membrii IS în procesul de inspectare au analizat documentele, solicitând informații: de la angajator cu privire la mărimea salariului net obținut pentru 81 de persoane; de la autoritățile publice locale de nivelul I cu privire la deținerea terenurilor agricole pentru 166 de persoane; de la instituțiile de învățământ privind bursa de studii obținută de studenți/elevi – 13; de la DASPF Ștefan Vodă cu privire la compensația pentru transport obținută pentru 32 de beneficiari; de la Departamentul Poliției de Frontieră referitor la membrii familiei plecați peste hotare. Toatele datele au fost comparate cu datele din cererile pentru ajutorul social depuse de beneficiari.

Deci, solicitanții care doresc să obțină ajutorul social trebuie să fie corecți când îndeplinesc cererea, altfel vor fi nevoiți să întoarcă banii primiți nejustificat.

Dna Natalia Midrigan, specialist în administrarea ajutorului social,  a adus la cunoștința asistenților sociali toate neregulile constatate de IS, analiza lor din raport unde este stipulat cine, din ce cauză și ce greșeală a comis, totodată cerând de la asistenții sociali să fie mai exigenți, să nu facă abateri de la Regulament și alte acte legislative.

 

Este semnificativ că IS a depistat în două ori mai puține încălcări comparativ cu inspecția precedentă, însă acest fapt deloc nu constituie prilej de bucurie, ci indemn spre o activitate mai eficientă a tuturor angajaților ai DASPF.

Asistenții sociali din localitățile care au fost supuse controlului au vorbit deschis despre neajunsurile depistate ca colegii de breaslă să nu le repete. Uneori, dorind să ajute oamenii cu adevărat nevoiași, care au nimerit într-o situație dificilă de viață, asistentul social „închide ochii” că la momentul prezentării pachetului de documente lipsește un certificat și se încrede în promisiunile solicitantului că el „chiar mâine” va aduce acest document. Prin urmare, se încalcă legea și consecințele pot fi nefaste atât pentru beneficiar care nu și-a îndeplinit promisiunea, cât și pentru asistentul social care poartă răspunderea pentru corectitudinea actelor prezentate.

DASPF a întocmit planul de acțiuni privind remedierea neregulilor constatate în cadrul misiunii de inspecție și neadmiterea lor în viitor în activitatea asistenților sociali și angajaților direcției.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”