Asistență Socială și Protecția Familiei

Asistența socială: ajutor echitabil și corect

Direcția asistență socială și protecția familiei a desfășurat o ședință de lucru cu asistenții și lucrătorii sociali din localitățile raionului, la ordinea de zi fiind puse două chestiuni importante. După o practică deja bine stabilită, a fost alături de angajații din sfera asistenții sociale dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, pentru a cunoaște din cea mai veridică sursă situația reală în teritoriu, problemele existente și de a acorda, la necesitate, sprijinul și ajutorul în soluționarea cazurilor dificile.

Dna Ludmila Doni, șefa serviciului îngrijire socială la domiciliu, a informat prezența despre rezultatele vizitelor specialiștilor direcției în localitățile raionului, menționând că scopul deplasărilor în teritoriu a fost verificarea calității serviciilor prestate de lucrătorii sociali și verificarea corectitudinii selectării beneficiarilor. Astfel, specialiștii direcției împreună cu membrii comisiei multidisciplinare din localitate au vizitat toți beneficiarii la domiciliu. În urma evoluărilor s-a constatat că 65 de beneficiari nu corespund cerințelor stipulate în Regulamentul de funcționare a serviciului. Altfel, au fost luate la deservire persoanele care se pot îngriji de sine stătător sau pot fi ajutate de copii sau rude. Totodată alți oameni cu vârsta înaintată situația cărora, cea materială și a sănătății, este cu mult mai gravă au rămas fără ajutor. Prin urmare, asistenților sociali li s-a propus să convoace ședințele comisiilor multidisciplinare pentru a hotărî soarta acestor beneficiari: să fie excluși din listă sau să fie deserviți în continuare. Cazuri sunt diferite, de aceea numai comisia locală, în componența căreia sunt medici, pedagogi, polițiști de sector, veterani ai muncii, consilieri locali, cunoscând toate circumstanțele, poate lua decizia finală. După prezentarea proceselor-verbale a ședințelor comisiilor multidisciplinare s-a luat decizia următoare: 49 de persoane au fost excluse din lista beneficiarilor, iar 16 totuși au rămas în serviciu.

Dna Doni a adus la cunoștință celor prezenți la ședință că au fost depistate cazuri de neglijență din partea lucrătorilor sociali față de beneficiari. Dumneaei n-a dat nume celor care nu-și onorează la nivelul cuvenit obligațiunile de serviciu, dar cu fiecare în parte s-a discutat la direcție, s-a făcut preîntâmpinări de rigoare.

Majoritatea lucrătorilor sociali, a subliniat dna Doni, fac față cerințelor deloc ușoare care le stau în față. Prin urmare, beneficiarii au fost ajutați să primească bunurile de la cote, unde a fost posibil, s-a organizat aprovizionarea cu lemne de foc, s-au prelucrat loturile pe lângă casă, din timp, până când nu s-au scumpit, sau procurat produse alimentare și alte mărfuri necesare pentru perioada de iarnă etc. Peste 200 de bătrâni sunt aprovizionați cu prânzuri calde. Beneficiarii locuințele cărora sunt avariate au fost plasați în centru comunitar din s. Talmaza și centrul „Concordia” din s. Tudora.

Al-doilea chestiune de pe ordinea de zi a fost legată de acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului. Dna Viorica Nastasiu, șefa DASPF, a vorbit despre modificările făcute recent de guvern. Așadar, a crescut indemnizația lunară pentru perioada rece de la 250 lei la 315 lei, s-a majorat pragul de venit pentru ajutorul social de la 765 lei la 900 lei, pentru ajutorul pentru perioada rece a anului de la 1224 la 1475 lei. Astfel, se va mări numărul de beneficiari ai acestor prestații sociale. Cererile depuse în noiembrie vor fi reexaminate automat de noul program instalat. Solicitanții care au depus cererea până la 1 noiembrie și au primit răspuns negativ, trebuie să depună altă cerere – șansa de a fi acceptați s-a mărit odată cu modificările făcute care au intrat în vigoare de la 1 decembrie.

Dna Viorica Nastasiu și dl Gherman au avertizat angajații să acționeze strict în conformitate cu legislația în vigoare, să fie principiali și obiectivi, dar să nu uite de omenie. Astfel, numai prin conlucrare, în primul rând, cu administrația publică locală, cu toți actorii sociali locali oamenii care au muncit cinstit o viață întreagă, care au creat toate bunurile materiale și spirituale ale societății, iar astăzi sunt bolnavi, neputincioși, se află într-o stare de sărăcie totală, pot și trebuie să fie ajutați în măsura posibilităților existente. Și dacă cineva din acești concetățeni de ai noștri, cuminți și modești, cărora le este rușine să se adreseze după susținere materială, nu vor beneficia de ajutorul social sau pentru perioada rece a anului, vina va fi nu numai a angajaților din sfera asistenții sociale, dar a noastră comună.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”