Economie și Atragerea Investițiilor

Asistenţa Poloniei în implementarea metodelor moderne în atragerea investiţiilor

În atragerea investiţiilor pentru proiecte majore un rol deosebit de important îl are studiul de fezabilitate, un document care demonstrează dacă ideea proiectului este una viabilă şi proiectul poate fi implementat. Totodată acesta prevede posibilităţile tehnice de realizare şi rentabilitatea proiectului. Este un document important, care pentru a fi elaborat, necesită timp îndelungat, iar specialiştii care elaborează astfel de documente trebuie să fie bine pregătiţi. Pentru a ridica nivelul de pregătire a autorităţilor publice locale în elaborarea acestor documente, Asociaţia obştească pentru copii şi tineret „Moştenitorii” în parteneriat cu Asociaţia obştească „Terra Humana”, Warsawa (Polonia), pe parcursul anului 2015 au implementat proiectul „Ridicarea nivelului de pregătire în domeniul managementului operaţional – implementarea metodelor moderne în atragerea investiţiilor pentru realizarea strategiilor în șase raioane ale Republicii Moldova–II etapă” finanţat de Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei. În cadrul acestui proiect a fost desfăşurată o serie de ateliere de lucru care au avut menirea să iniţieze reprezentanţii autorităţilor publice locale în elaborarea studiilor de fezabilitate. Proiectul s-a încununat cu un stagiu de documentare în organele publice locale poloneze pentru 18 reprezentanţi ai APL din Republica Moldova. În această vizită de studiu Consiliul raional Ştefan Vodă a fost reprezentat de către Alexandru Pavlicenco, vicepreşedinte al raionului, Sergiu Bulgari, specialist în cadrul Serviciului integrare europeană şi investiţii, şi Viorel Moisenco, specialist în cadrul direcţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri. Astfel, participanţii au beneficiat de o stagiere de șapte zile în administraţiile publice locale poloneze. Au fost vizitate primăriile comunelor Brzozów, Lesku, Dydnia, al municipiului Zagórz. Responsabilii locali pentru atragerea investiţiilor au vorbit despre metode de punere în aplicare a strategiilor de dezvoltare, despre elaborarea proiectelor și aspectele atragerii investiţiilor interne şi externe pentru implementarea proiectelor în baza experienţei proprii. S-a discutat în special despre practicile pozitive, dar şi erorile care au fost comise de polonezi în procesul de atragere a fondurilor externe. Au fost vizitate obiective majore construite sau reconstruite cu suportul fondurilor europene precum: staţie de epurare a apelor uzate din Turze Pole, grădiniţa din Stara Wieś, gimnaziul din Przysietnica, institutul experimental de producţie animalieră din Odrzechowa, muzeul de istorie din Sanok, complexul de practicare a înotului „Aquarius”, centrul de practicare a sporturilor de iarnă KIczeraSki din Puławy Górne. Toate aceste obiective au fost posibil de construit sau de reconstruit odată cu aderarea Poloniei la Uniunea Europeană. La părerea multor reprezentanţi ai autorităţilor polone, Moldova poate beneficia de astfel de investiţii, doar că cetăţenii în primul rând trebuie să ştie exact în ce direcţie trebuie să meargă. Dacă într-adevăr se doreşte o schimbare pozitivă atunci, cu siguranţă, este necesar de a alege direcţia Uniunii Europene.

Delegaţia din Republica Moldova a revenit la baştină cu un bagaj enorm de experienţe pozitive şi cu speranţe că cetăţenii noştri vor beneficia cât de curând de astfel de investiţii.

Sergiu BULGARI,

specialist în cadrul serviciului integrare europeană și investiții