Noutăți

„Aşa-s toamnele-n în Ştefan-Vodă”

De sărbătoarea vinului, adică în ziua din 4 octombrie, conducerea raionului a invitat locuitorii raionului la tradiţionala sărbătoare „Aşa-s toamnele-n Ştefan-Vodă”, la care şi-au dat concursul producători de legume, fructe, struguri şi vinuri, meşteri populari şi activişti din sfera culturii din localităţile raionului.

Sărbătoarea în cauză a fost precedată de un frumos şi bogat iarmaroc, unde locuitorii urbei, şi nu numai, au avut prilejul de a se aproviziona cu cantităţile necesare de produse agricole pentru iarnă. Începând cu orele şapte dimineaţa, zeci de oameni au avut reala posibilitate de a savura din ofertele toamnei, propuse de producătorii agricoli ai raionului pentru vânzare, unul dintre ei fiind chiar dl Alexei Jitaru, actualul conducător al organizaţiei obşteşti „Agroasistenţa” a Agenţiei Naţionale de Dezvoltare Rurală (ACSA). Membrii gospodăriei ţărăneşti „Câmpia Jitaru” din Carahasani participă de fiecare dată la asemenea târguri agricole din centrul raional. Uite că şi de astă dată au fost puse la dispoziţia consumatorilor un lot de legume: ardei, varză, sfeclă roşie, tomate, ceapă, cum, de altfel, au procedat şi alţi agricultori din alte localităţi ale raionului.

Tot de la Carahasani au venit la iarmarocul şi fermierii Pintilie Creştin, Igor Golban, Victor Ursachi, ultimul fiind înalt apreciat de către consumatori pentru mierea de albine pusă în vânzare. Membrii gospodăriei ţărăneşti „Tatiana” în frunte cu dna Lidia Cazoti, agricultoare din satul Tudora, mamă a zece copii, a adus spre realizare cartofi. Cei de la gospodăria ţărănească „Armaşu” din Căplani au pus în vânzare gogoşari, unicul astfel de produs realizat la iarmaroc. Iar Mihai Oprea din Antoneşti a bucurat cumpărătorii cu peşte viu crescut în bazinul acvatic din localitate ce-i aparţine. Cei de la SRL „Vitarina-Prim”, în frunte cu Vitalie Malancea, tot din Antoneşti, au pus în vânzare paste făinoase produse la întreprinderea în cauză. Iar pomicultorii de la SA „Farm-Prod” din Olăneşti s-au evidenţiat printr-un variat şi bogat sortiment de fructe. Mare îmbulzeală, graţie, de altfel, preţurilor convenabile pentru buzunarul cumpărătorilor, a fost şi la tarabele cu produse animaliere.

Sărbătoarea propriu-zisă a început cu defilarea colectivelor de artişti amatori din cadrul primăriilor, cap de listă fiind reprezentanţii primăriei orăşeneşti, care au bucurat spectatorii cu minispectacolul „Aşa-i toamna pe la noi”. Improvizaţii artistice ce au trezit interes la publicul spectator au prezentat primăriile Căplani, Crocmaz, Copceac, Olăneşti, Volintiri, Carahasani, Răscăieţi, Tudora, Marianca de Jos, Ştefăneşti, Brezoaia, Semionovca ş.a., fiind răsplătite cu aplauze îndelungate din partea spectatorilor.
Mai apoi, întru deschiderea oficială a sărbătorii, în faţa mulţimii, pe scena improvizată de pe Piaţa Libertăţii, s-a aliniat conducerea raionului, membrii delegaţiei de peste Prut, condusă de dl Adrian Dumitru, vicepreşedintele Consiliului judeţean Dâmboviţa.

Cu un mesaj de salut, dominat de sentimentul bucuriei, mândriei şi satisfacţiei, către participanţii la sărbătoare s-a adresat preşedintele raionului dl Nicolae Molozea.
–Bucuriile oamenilor muncii din sectorul agrar vin tocmai spre toamnă, când se adună totul de pe ogoare şi se contabilizează roadele muncii depuse în cursul anului. Anume toamna sunt desfăşurate cele mai multe acţiuni culturale de amploare prin care sunt valorificate tradiţiile naţionale cu un colorit caracteristic neamului. Acţiunea de astăzi e sărbătoarea întregului nostru raion şi pentru fiecare din noi.

Cuvânt de salut şi recunoştinţă pentru invitaţia făcută la evenimentul în cauză şi primirea călduroasă de care se bucură i se oferi dlui Adrian Dumitru, care i-a prezentat pe membrii delegaţiei: Mihai Puşcaşiu, consilierul preşedintelui Consiliului judeţean, consilierii judeţeni Vasile Moise şi Florin Antoniu, exprimându-şi în continuare convingerea că bunele relaţii de colaborare dintre cele două administraţii vor continua, creându-se oportunităţi noi de colaborare în domeniul social, economic, administrativ şi cultural-educaţional.

–Este foarte important, a reiterat în continuare dl Adrian Dumitru, să apropiem românii de o parte şi de alta a Prutului prin lucruri concrete. În acest sens, Consiliul judeţean Dâmboviţa a trecut dincolo de vorbele frumoase. Avem un acord de înfrăţire cu raionul Ştefan-Vodă care funcţionează deja de trei ani. Ne dorim să apropiem unităţi administrativ-teritoriale, comune, oraşe din judeţul Dâmboviţa cu alte localităţi din Republica Moldova. În fiecare an din Republica Moldova vin copii în taberele de odihnă din zona montană Moroeni, Padina şi Peştera. Şi în vara curentă în taberele de odihnă ale judeţului nostru şi-au petrecut vacanţa de vară 28 de copii din localităţile raionului dumneavoastră. Rămânem în speranţa că şi de azi înainte relaţiile noastre de prietenie şi colaborare vor ocupa noi orizonturi de activitate şi dezvoltare.

Potrivit oficialităţilor, acţiunea cultural-artistică „Aşa-s toamnele-n Ştefan-Vodă” a fost organizată şi cu scopul de a oferi cetăţenilor raionului posibilitatea de a se odihni, delecta. În această privinţă şi-au demonstrat măiestria mai mulţi meşteri populari din Copceac, Antoneşti, Răscăieţi, unul dintre aceştia fiind şi dl Mihai Ciobanu din satul Ermoclia. Mai bine de 38 de ani dânsul profesează lemnăritul – meştereşte butoaie, ocupaţie, de altfel, destul de rară în vremurile noastre. Şi întrucât sărbătoarea în cauză în linii mari a fost consacrată vinului dl Mihai Ciobanu a „ieşit în lume” cu o întreagă expoziţie de butoaie – mai mici şi mai mari. Poate, de unde, nu fără interes torentul de lume asalta în permanenţă expoziţia de sărbătoare a primăriei Ermoclia.

Spre deosebire de alte ediţii ale sărbătorii, de astă dată şi-au dat concursul şi două fabrici de vinuri – cea din Carahasani şi Crocmaz, unde doritorii au avut posibilitatea să guste din produsele întreprinderilor în cauză.

Indiscutabil, sărbătoarea a fost o adevărată reuşită – asta a fost concluzia majorităţii celor prezenţi. Au fost determinaţi şi învingătorii concursurilor anunţate în prealabil pentru sărbătoare.

Grigore TESLARU, cor. „Prier-info”