Noutăți

Arsenalul cu care ne apărăm originea

Unul din lucrurile sfinte ale unui popor este originea acestuia cu care își apără identitatea. Fără să-și apere identitatea nu are șanse să existe ca neam. Originile vorbesc despre cine suntem noi. De aceea orice mărturie a istoriei noastre trebuie păstrată cu sfințenie. Una din aceste mărturii sunt negreșit muzeele. Iosif Sterca-Șuluțiu spunea că „muzeul e arsenalul cel mai puternic cu care un popor îşi apără originea, identitatea şi tot ce a moştenit de la străbuni”. În raionul Ștefan-Vodă avem un arsenal de 19 muzee care sunt mărturie a trecutului satului lor. Ele sunt ca un locaș sfânt asemenea unei bisericuțe. Colecțiile deținute de această coroană de muzee sunt diverse: arheologie, natură, numismatică, filatelie, etnografie, fotografie, documente, ș.a. Această bogată zestre de documente și obiecte reconstituie fragmente din istoria satelor noastre. Avem și secțiuni mai deosebite în muzeele noastre cum ar fi: camera Ecaterinei Malcoci s. Crocmaz, camera lui Ștefan Ciobanu s. Talmaza, muzeul jucăriilor s. Talmaza, ș.a.

Pe data de 18 mai se marchează Ziua Internațională a Muzeelor. Cu acest prilej direcția cultură, tineret, sport și turism, în colaborare cu direcția generală educație, sub egida Consiliului raional, a organizat pentru muzeele din raionul Ștefan-Vodă concursul raional de fotografii „Muzeele și peisajele culturale din localitatea mea”, care a urmărit obiectivele: revigorarea ideii de patriotism în strânsă relaţie cu valorile democratice: respectul, altruismul, toleranţa, spiritul civic, implicarea socială, respectul pentru cultura naţională; evidenţierea valorilor locale, pentru a face cunoscute publicului larg şi pentru a constitui un punct de atracţie a patrimoniului cultural al ţinutului de baştină. Pentru participare muzeele trebuiau să prezinte o expoziție de minim 20 fotografii (A4) care să reflecte: aspecte ale arhitecturii rurale – case vechi şi case noi, construcţii tradiţionale şi moderne, monumente de cult sau istorice deosebite, precum şi imagini/mărturii ale civilizaţiei lemnului, cum ar fi prispa, zăbrelele, stâlpii şi broderia în lemn a cerdacului, grinda, porţile sculptate, fântâni, râul Nistru, cuiburi de cocostârci, arbori seculari ş.a. Au participat douăsprezece muzee din satele Brezoaia, Carahasani, Căplani, Cioburciu, Copceac, Crocmaz, Feștelița, Răscăieți, Semionovca, Ștefănești, Talmaza și Tudora. Toate au prezentat expoziții impecabile, așezate în rame, ce reflectau satul lor din diferite puncte de vedere: satul în ansamblu luat dintr-o parte, satul în amurg, satul în sărbătoare, ș.a. Pe locul I s-a plasat muzeul „Din suflet, suflet răsare” din s. Talmaza. Pe locul II s-au plasat: muzeul multifuncțional „La bunici” din s. Tudora și Muzeul de etnografie și studiere a ținutului natal din s. Crocmaz; iar pe locul III muzeele: „La casa părintească” s. Copceac, muzeul de etnografie s. Răscăieți și „Renașterea” s. Carahasani. Muzeele câștigătoare au fost menționate cu diplome și cadouri de preț din partea Consiliului raional, după cum urmează: locul I: cuptor cu unde, locul II: imprimantă, locul III: sistemă acustică. Alte patru muzee: „Plai natal” s. Cioburciu, „La izvoare” s. Feștelița, „Tezaurul comunității” s. Căplani și „Ținut natal” s. Ștefănești s-au ales cu diplome pentru participare și cadouri de preț: sistemă acustică. Ușile muzeelor sunt mereu deschise pentru a-și primi vizitatorii doritori să vadă expozițiile de fotografii dar și alte obiecte interesante. Mai mult decât atât fiecare locuitor ce se mândrește cu localitatea sa are posibilitatea să contribuie la îmbogățirea colecției muzeului prin donarea de obiecte ce sunt mărturii ale trecutului, sau propriile meșteșuguri populare sau să se implice ca voluntar în activitatea muzeului – de exemplu: organizarea de master-class în diferite meșteșuguri tradiționale, cluburi pe interese, șezători ș.a. Salutăm entuziasmul prin care s-a creat și există aceste muzee, de aceea dorim muzeografilor să se bucure de considerațiile pe care le merită.

Cristina Stroici, specialist superior DCTST, Ștefan-Vodă

IMG_0568 IMG_0614 IMG_0674 IMG_0990