Noutăți

Aprecieri pozitive și identificarea rezervelor în activitate

La 30 ianuarie curent, președintele raionului, dl Nicolae Molozea, și vicepreședintele raionului, dl Vasile Gherman, s-au deplasat în s. Talmaza pentru a participa la adunarea de dare de seamă pentru anul 2017 a colectivului centrului de sănătate din localitate. Au fost prezent la adunarea colectivului și reprezentanții CNAM, dl Eduard Cojocaru, director agenției teritoriale Est.

Dl Ion Țîbîrnac, șeful centrului, s-a referit la cele mai importante aspecte ale activității colectivului medical, prin cifre și fapte demonstrând realizările obținute în prestarea serviciilor medicale. Centrul dispune de condiții bune atât pentru pacienți, cât și pentru angajați, de utilaj și aparataj medical necesar. Un moment pozitiv – statele sunt completate, astfel, lucrătorii medicali nu sunt supraîncărcați, ca centrul de sănătate Ștefan Vodă. Există o conlucrarea bună cu administrația publică locală, au fost prezenți la adunarea de bilanț dl Eugen Prutean, primar de Talmaza, dl Serghei Luchian, viceprimarul satului.

Dl Cojocaru a accentuat că se atestă o scădere semnificativă a cetățenilor care procură polița de asigurare medicală din surse proprii. Spre regret, tot mai puțini oamenii se folosesc de facilitățile oferite de stat la procurarea polițelor în perioada 1 ianuarie-31 martie. Oamenii nu cunosc un moment important: dacă poliță se procură în perioada nominalizată, ea este activată din momentul cumpărării. După 31 martie polița să vinde la prețul integral cu achitarea amenzii pentru penalitate, plus la aceasta polița va fi valabilă tocmai peste 7 zile. Încă un moment – începând cu 1 ianuarie curent CNAM nu acceptă procurarea polițelor pentru oamenii din păturile social vulnerabile de către primării. Dl Cojocaru a menționat și un fapt care vorbește de la sine – CNAM n-a primit nicio petiție din partea locuitorilor s. Talmaza.

Părerea despre activitatea centrului de sănătate Talmaza este pozitivă, a punctat dl Vasile Gherman. Ca și în orice activitate, este loc pentru mai bine. Trebuie de depus efort în trei direcții importante: asigurarea calității deservirii medicale, comunicarea eficientă medic-pacient și sporirea imaginii instituției.

Dl Nicolae Molozea a apreciat pozitiv activitatea centrului de sănătate, mulțumind lucrătorii medicali pentru munca depusă, pentru atitudinea grijulie față de edificiu care este bine păstrat. Totodată sunt și rezerve, inclusiv în comunicarea cu pacienții, a menționat președintele raionului. De faptul acesta vorbesc petițiile cetățenilor în adresa președintelui raionului. Nu totdeauna plângerile pacienților sunt întemeiate, dar existența lor confirmă faptul că sunt lacune în relații cu oamenii bolnavi. Vor trece încă câțiva ani și va fi necesară o reparație internă a centrului, care este destul de costisitoare. Fondatorul, adică Consiliul raional, indiferent cine va fi atunci la putere, nu poate acoperi din bugetul raional toate cheltuielile pentru reparație, poate doar veni cu o contribuție. Prin urmare, a subliniat președintele raionului, sursele financiare ale instituției trebuie să fie gestionate corect.

Pe lângă problemele pur medicale au fost abordate și probleme sociale, politica statului în acest domeniu și altele.

Raportul integral va fi publicat pe pagina web al Consiliului raional în rubrica „Rapoarte”.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”