Noutăți

Aportul în dezvoltarea economică a raionului va fi apreciat

În scopul susţinerii dezvoltării businessului, sporirii competitivităţii mărfurilor şi serviciilor, precum şi pentru încurajarea antreprenorilor din raion, Consiliul raional organizează, al cincilea an consecutiv, concursul  „Businessmanul Anului”. Grupul organizatoric, la 16 mai curent, s-a întrunit într-o ședință, prezidată de către dl Iurie Moiseev, președintele raionului, pentru a introduce, la inițiativa consilierilor raionali, unele modificări în Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului raional „Businessmanul anului”.

       Astfel, în cadrul evenimentului vor fi premiaţi agenţi economici pentru succese remarcabile obţinute pe parcursul anului 2018, pentru contribuţia la promovarea produselor autohtone, la dezvoltarea potenţialului economic al raionului Ştefan Vodă, precum şi pentru acţiunile de binefacere şi caritate desfăşurate în perioada curentă.

      La concurs participă agenţii economici indiferent de genul lor de activitate, forma organizatorico-juridică şi tipul de proprietate, înregistraţi în modul stabilit în calitate de agent economic pe teritoriul raionului Ştefan Vodă. Titlul „Businessmanul Anului” se va acorda conducătorului întreprinderii învingătoare la concurs, conform nominalizărilor.

    Criteriile bază pentru selectarea agenţilor economici câştigători vor fi: aportul la bugetul public naţional; numărul de angajaţi; salariul mediu la angajat; crearea noilor locuri de muncă. Totalizarea rezultatelor concursului se va efectua de către Comisia de concurs, componenţa căreia este aprobată prin dispoziţia Preşedintelui raionului, şi care va determina învingătorii conform nominalizărilor:

  1. Businessmanul anului în sfera agriculturii

 2.Businessmanul anului în domeniul industriei alimentare

 3.Businessmanul anului în domeniul de producţie mărfurilor

 4.Businessmanul anului în domeniul alimentaţiei publice

 5.Businessmanul anului în domeniul prestări servicii

 6.Businessmanul anului în domeniul tehnologiilor inovaţionale

 7.Businessmanul anului în domeniul comerţului

 8.Businessmanul anului în domeniul construcţiilor

 9.Businessmanul anului în domeniul farmaciilor, serviciilor medicale și sănătate

 10.Cel mai tânăr antreprenor

 11.Cel mai bun antreprenor femeie

 12.Cel mai bun meşter popular

 13.Model de Responsabilitate Socială al anului 2018

 14.Cel mai bun antreprenor, implementator al modelului economic „verde”

 15.Cea mai reuşită afacere de familie

 16.Businessmanul anului 2018.

 Ceremonia de decernare a distincţiilor şi premiilor învingătorilor concursului raional se va desfăşoară în cadrul festivităţii „Gala Businessmanului Anului”.

Cei mai de seamă reprezentanţi ai mediului de afaceri din raionul Ştefan Vodă, care prin eforturile proprii au contribuit la prosperarea economică a raionului merită să fie apreciaţi!

Direcția economie și atragerea investițiilor