Noutăți

„Aportul direcției economie este important”

Ședința de totalizare a activității Direcţiei economie şi atragerea investiţiilor (DEAI) pe anul 2017 a avut loc la 6 februarie curent în prezența dlui Nicolae Molozea, președintele raionului, dlui Alexandru Pavlicenco, vicepreședintele raionului, dlui Alexandru Baluță, șeful adjunct al Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat. Dra Adelina Barbăneagră, șefa DEAL, a prezentat un raport amplu, care a cuprins toate aspectele de activitate desfășurată în conformitate cu Regulamentul de funcţionare a Direcţiei, cât și cu Strategia de dezvoltare social-economică a raionului pentru anii 2016-2020. Prin intermediul activităţilor desfăşurate DEAI a contribuit la promovarea şi implementarea politicilor de stat în domeniul economiei şi atragerii investiţiilor axate pe 6 domenii prioritare. Realizările obținute pe parcursul anului 2017 favorabil pentru raion în plan financiar se datorează conlucrării atât cu direcțiile Consiliului raional, cât cu serviciile desconcentrate în teritoriu, a menționat șefa DEAL. Astfel, în conlucrare cu Incubatorul de Afaceri s-a desfășurat un șir întreg de seminare, training-uri, instruiri, împreună cu direcția agricultură și direcția cultură s-au organizat evenimente majore ca expoziția-târg „Hai la piersici” din Tudora, Ziua Națională a Vinului cu genericul „Păstrăm legenda vie”, Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, „Businessmanul anului”.

Aportul Direcţiei la crearea mecanismului de atragerea investițiilor și dezvoltarea capacităților comunităților și APL-urilor din raion este unul important. Valoarea proiectelor investiţionale din diverse domenii şi a reparaţiilor capitale valorificate în anul 2017 lei a constituit 161.546.415 lei (89.111.023 lei în domeniul public), inclusiv: la reparația edificiilor din sfera învățământ – 22.907.778, asigurarea cu apă și canalizare – 5.851.350 lei, protecția și ameliorarea mediului ambiant – 1.960.653 lei, iluminare stradală – 1.245.048 lei, construcția zonelor de recreere și a terenurilor de joacă – 299.300 lei, reparația și întreținerea clădirilor administrative – 18.056.933 lei, reparația monumentelor și edificiilor din domeniul culturii – 2.217.614 lei, reparația și întreținerea drumurilor – 32.358.014 lei, în sistemul de sănătate – 3.178.053 lei, investiții în mediul privat – 72.435.392 lei. Datorită acordului de înfrățire între Județul Dâmbovița, România, și raionul Ștefan Vodă, a contribuției Consiliul raional și a alocațiilor din bugetul de stat a fost finisată reparația și dotarea tehnică a Instituției Publice LT Ștefan Vodă fiind valorificați în anul 2017 circa 4.112.579 lei, dintre care 1.424.679 lei au fost donați de către Județul Dâmbovița, 1.187.900 lei a alocat Consiliul Raional iar din bugetul de stat au fost alocați 1.500.000 lei pentru pavarea trotuarelor din incinta curții LT Ștefan Vodă. Șefa DEAL a venit și cu alte cifre și fapte, diferite diagrame, făcând comparația cu anul 2016 și demonstrând că în 2017 au fost obținute mai multe realizări în diferite domenii de activitate.

Președintele raionului în luarea sa de cuvânt a subliniat faptul că atragerea investițiilor este foarte importantă pentru dezvoltarea economică a raionului, însă în ultima perioadă donatorii străini nu mai vin cu proiecte mari ca pe timpuri, prin urmare valorificarea corectă și la timp a investițiilor este una din sarcinile direcției. Spre regret, din motive obiective, dar și subiective (n-au fost prevăzute toate riscurile în desfășurarea achizițiilor publice cu privire la procurarea unui autogreider) bugetul raionului a pierdut în jur la 1,5 mln lei. Astfel, specialistul direcției responsabil pentru achiziții publice trebuie să fie competent, permanent să ridice calificarea prin participarea la diferite instruiri și seminare de profil, să cunoască toate modificările în legislație și procedura de achiziții și să prevadă toate riscurile posibile în desfășurarea acestei proceduri.

Dl Alexandru Pavlicenco, vicepreședintele raionului, a subliniat că raportul prezentat a fost amplu. Dumnealui a propus să fie elaborat pașaportul obiectelor din cadrul raionului care pot fi atractive pentru investitori. Este necesară și o colaborare mai strânsă cu autoritățile publice locale de nivelul I, a punctat vicepreședintele raionului.

Specialiștii direcției nu trebuie să fie constatatori, dar să vină cu diferite inițiative, pentru ce trebuie de studiat exemple bune din alte raioane ale republicii, din România și alte țări, s-a pronunțat dl Alexandru Baluța, șeful adjunct al Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat. Vă doresc să aveți o coordonare bună în activitate cu toți factorii de decizie și să vedeți dezvoltarea economică a raionului în perspectiva, a încheiat dl Baluță. (Raportul integral va fi plasat pe site-ul Consiliului raional în rubrica „Rapoarte”.)

Valentina GORNOSTALI, IP „PRIER”