Noutăți Propuneri de proiecte

Apelul de propuneri pentru proiecte mici

Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională în Dezvoltare, în colaborare cu Ambasada Republicii Slovaciei la Chișinău, a lansat Apelul de propuneri pentru proiecte mici furnizate partenerilor din Republica Moldova în anul 2020.

Proiectele trebuie să fie în concordanță cu Strategia pe perioada mediu pentru cooperarea internațională în dezvoltare a Republicii Slovaciei 2019 – 2023 și trebuie să se concentreze pe unul sau mai multe dintre obiectivele de dezvoltare durabilă selectate:

Fără sărăcie și fără foame (ODD 1,2);

Bună sănătate și bunăstare (ODD 3);

Educație de calitate și egalitate de gen (ODD 4, 5);

Apă curată și canalizare și energie accesibilă și curată (ODD 6,7);

Muncă decentă și creștere economică (ODD 8);

Industrie, inovație și infrastructură (ODD 9) Orașe și Comunități Durabile (ODD 11)

Acțiuni climatice, viața pe pământ și pace, justiție și instituții puternice (ODD 13,15,16)

Valoarea maximă a sprijinului financiar este de 10 000 EUR pentru fiecare subvenție. Termenul limită pentru trimiterea propunerilor de proiect a fost stabilit pentru vineri, 28 februarie 2020, ora 16:00 (GMT + 2)