Economie și Atragerea Investițiilor Noutăți

APEL I: Concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare proiectelor de infrastructură pentru anul 2022 (IFAD VIII)

Proiectul UCIP IFAD va acorda investiții în îmbunătățirea (Construcția/reparația) drumurilor rurale care are asigurarea accesului adecvat al producătorilor agricoli la zonele de producție și facilitează comercializarea produselor micilor fermieri.

Proiectul va cofinanța investițiile în infrastructura de irigare care va include:

  • Sisteme de irigare la scară mică conectate la Sistemele Centrale de Irigare existente care se află la balanța Apele Moldovei;
  • Sisteme de irigare la scară mică cu sursa de apă existentă în comunitate/localitate ;
  • Construcția/reabilitarea iazurilor/bazinelor de acumulare a apei.

Investițiile eligibile vor include segmente de drumuri și construcții auxiliare, cum ar fi poduri mici, instalații de drenaj și lucrări de protecție împotriva eroziunii pentru a asigura rezistența la climă a drumurilor reabilitate. În mod obișnuit, acestea sunt tronsoane de drum cu lățimea de 4 -6 m, cu o lungime medie de 2,5 – 3 km, cu acoperire din pietriș dur sau stabilizat. De asemenea, proiectul va cofinanța investițiile în infrastructura de irigare.

      Grantul competitiv oferit de proiect pentru:

  • infrastructura de irigare va fi limitată la 300.000 USD [din surse de fonduri IFAD] per propunere calificată, plus contribuția Guvernului (HG 246);
  • infrastructura de drumuri va fi limitată la 200.000 USD per propunere calificată, plus contribuția a Guvernului (HG 246).

Cererea de finanțare poate fi înaintată din numele APL (Primaria) în asociere cu grupurile de fermieri mici interesați Asociațiile Utilizatorilor de Apă (AUA), întreprinderile agricole persoane juridice sau fizice care practică activitate economică.

      Termen limită 15 Aprilie 2022 ,ora 17:00 !

Informații suplimentare și documentele necesare pentru a aplica la Concurs pot fi accesate aici:

 https://www.ucipifad.md/granturi/apel-i-concurs-pentru-receptionarea-cererilor-de-finantare-a-proiectelor-de-infrastructura-pentru-anul-2022-ifad-viii-2/

Sursa: ucip.ifad.md