Noutăți

Apel de propuneri de proiecte în cadrul Programul de Granturi pentru Democrație a Ambasadei SUA

Programul de Granturi pentru Democrație a Ambasadei SUA a început a fi implementat în Moldova din anul 1996, oferind sprijin ONG-urilor și mass-media pentru a desfășura proiecte pe întreg teritoriul Moldovei.

Ambasada Americii invită organizațiile neguvernamentale și non-profit din Moldova să depună propuneri de proiecte la Programul Granturi Mici pentru Democrație. Acest program sprijină proiectele care promovează dezvoltarea și educația societății civile în Moldova. Este un mecanism cuprinzător și flexibil care oferă bani pentru proiecte unice și durabile, în special proiecte care ajută la dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale din Moldova. Selectarea proiectelor se bazează pe solicitanți.

Propunerile de proiecte trebuie să abordeze cel puțin una dintre următoarele teme:

 • Recăpătarea încrederii în calea europeană de dezvoltare prin combaterea corupției și capturilor de stat, sprijinind în același timp reformele reale și dezvoltarea economică tangibilă a poporului moldovenesc; Adoptarea standardelor europene și internaționale și consolidarea capacității instituționale; Promovarea reformelor democratice.
 • Poduri de susținere în societatea moldovenească prin promovarea unității, a angajamentului civic și a cererii la nivel local pentru o guvernare responsabilă și a unor voci independente; construirea unei societăți civile puternice și eficiente care să poată sprijini responsabilitatea și democrația; promovarea identității Republicii Moldova ca stat multietnic și întărirea mai degrabă a conexiunile decât divizărilor.
 • Sprijinirea dezvoltării unei Moldove întregiteși sigure pentru reducerea riscului strategic reprezentat de teritoriile aflate în afara controlului stat
 • Promovarea diversității și a toleranței, în special prin împuternicirea tinerilor: prin intermediul unor programe care pot include activități care promovează toleranța și respectul pentru grupurile etnice și religioase, minoritățile sexuale, persoanele cu dizabilități etc.

 

Suma oferită: Ambasada va susține proiecte bugetul cărora variază de la 1.000 $ până la 25.000 $. Buget total pentru concurs: 100.000 $. Perioada maximă de implementare a proiectelor: 12 luni. Data preconizată de atribuire a granturilor : 1 martie 2018

 

Criterii de eligibilitate suplimentare pe nivel de finanțare:

 

Nivelul I: 1.000 – 4.999 USD organizații fără istoric de grant sau organizații fără granturi anterioare din partea S.U.A. Agențiile guvernamentale pot solicita acest nivel de finanțare.

Nivelul II: $ 5,000- $ 14,999  USD Organizațiile cu cel puțin o finanțare implementată cu succes de la o altă organizație, cel puțin 3 ani de experiență. Raportul anual de activitate pentru anul 2016 al acestora (conținând atât informații narative cât și financiare).

Nivelul III: 15 000 – 25 000 USD. Organizațiile care solicită granturi de peste 15.000 USD trebuie să aibă: Cel puțin un grant implementat cu succes oferit de Ambasada SUA. Un consiliu de administrație. Vizibilitate națională dovedită (programul va verifica prezența pe internet, profilurile sociale și mediatizarea informațiilor despre activitățile desfășurate de solicitant). Un raport anual de activitate accesibil publicului pentru anul 2016 (care conține atât informații narative, cât și informații financiare).

 

 

Alte criterii generale:

 

 • Organizațiile nu ar fi trebuit să pună în aplicare un alt grant oferit de către Comisia pentru Democrație a Ambasadei SUA în ultimele 12 luni.
 • Granturile se efectuează o singură dată. Nu vor fi emise subvenții repetate.
 • Organizațiile ar trebui să dețină parteneriate cu entități din țară sau să demonstreze capacitatea de a dezvolta parteneriate active cu acestea și cu părți interesate de implementarea proiectului propus, inclusiv sectorul public, sectorul privat și societatea civilă.
 • Organizațiile pot forma consorții și pot prezenta o propunere combinată. Cu toate acestea, o organizație ar trebui desemnată ca principalul solicitant.
 • Organizațiile pot depune o singură propunere.

 

Departamentul pentru Afaceri Publice își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare despre solicitanții care nu au experiența anterioară.

 

Programul Granturilor Mici ale Comisiei pentru Democrație nu poate finanța:

 

 • Organizații cu afiliere la oficiali aleși, partide politice sau grupuri religioase;
 • Activități umanitare sau caritabile, inclusiv servicii sociale directe către populații;
 • Campanii de colectare de fonduri;
 • Dezvoltarea carierei;
 • Activități politice sau partizane;
 • Cercetare științifică;
 • Călătorii individuale în străinătate;
 • Activități comerciale sau proiecte de sănătate.

Contribuțiile proprii sau de la alți donatori pentru implementarea proiectelor nu sunt obligatorii. Însă  sunt binevenite ținând cont că acestea demonstrează un angajament ferm față de activitățile planificate și o eficiență mai mare a costurilor.

Modul de aplicare: La prima etapă solicitanții vor prezenta o notă conceptuală în limba engleză care va conține descrierea ideii proiectului și un buget rezumativ. În etapa a doua vor fi selectate  idei interesante de proiecte iar solicitanții vor fi invitați să dezvolte o propunere completă de proiect.

Notă: atașamentele nesolicitate nu vor fi citite.

Termen limită pentru depunerea documentelor de concepție: 19 ianuarie 2018 18:00

Conceptele de proiecte vor fi trimise electronic la următoarea adresă de e-mail: MoldovaGrants@state.gov , inclusiv numărul de finanțare și numele organizației în subiectul mesajului dvs. de poștă electronică.

Exemplu: Conceptul PAS-CHISINAU-FY18-02 Asociatia Mold

Solicitanții care au trecut prima etapă vor fi invitați să depună o propunere completă de proiect până la data de 15 februarie 2018, ora 18:00. Nu arhivați documentele în RAR sau alte formate de arhivă. Documentele trebuie atașate ca fișiere individuale și trimise într-un singur e-mail înainte de termenul limită. Nu trimiteți pachetul de aplicații mai mult decât o dată  duce la descalificarea proiectului.

Toate materialele trebuie să fie scrise în limba engleză.

Documentele necesare pentru aplicare le puteți descărca accesând următorul link: https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=299273

O cerere completă trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii:

 • Formular de aplicare a foii de lucru (format pdf) (Toate nivelurile de finanțare)
 • Format de proiect în format .doc (format inițial doc) (Toate nivelurile de finanțare)
 • Buget detaliat (Foaie de calcul Excel) (toate nivelurile de finanțare)
 • Bugetul narativ (toate nivelurile de finanțare)
 • Plan de monitorizare și evaluare (nivelul II și nivelul III)
 • Timpul proiectului (toate nivelurile de finanțare)
 • CV-urile personalului plătit și experților (toate nivelurile de finanțare)
 • Cel mai recent raport anual de activitate (nivelurile II și III)

Întrebări referitor la concurs puteți adresa la următoarea adresă de e-mail: rusus@america.gov