Noutăți

Apel de propuneri de proiecte, cu finanțare din FNDR

La data de 10 august 2020, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a lansat un nou concurs pentru aplicarea proiectelor și programelor de dezvoltare regională, ce vor fi finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) în perioada 2021-2023.

În cadrul unei conferințe de presă, secretarul de stat responsabil de politicile în domeniul dezvoltării regionale și rurale, Dorin Andros, a vorbit despre condițiile de eligibilitate, domeniile de finanțare și perioada depunerii dosarelor.

Oficialul a menționat că concursul are drept scop stimularea inițiativelor care contribuie cel mai eficient la implementarea politicii de dezvoltare regională.

Programele și proiectele depuse în cadrul Concursului vor corespunde următoarelor priorități:

  1. Competitivitate Economică,
  2. Dezvoltare Urbană
  3. Infrastructura Regională.

Concursul programelor și proiectelor de dezvoltare regională va fi organizat în două etape:

Etapa întâiDepunerea de către aplicanți a Notelor Conceptuale de propuneri de proiecte la Agențiile de dezvoltare regională.

Notele conceptuale de propuneri de proiecte vor fi depuse în termen de 45 de zile calendaristice din data lansării oficiale a Concursului de propuneri de proiecte (10 august 2020).

Etapa doiDepunerea Cererilor Complete de Finanțare

Cererile complete de finanțare vor fi depuse în termen de 120 de zile calendaristice de la data publicării oficiale a listelor Notelor Conceptuale, selectate de către comisiile create pe lângă agențiile de dezvoltare regională.

Aplicanții eligibili pentru finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, în conformitate cu domeniile de intervenție, sunt:

– autoritățile publice locale de nivelul 1 și 2,

– instituțiile naționale de drept public și privat

– organizațiile neguvernamentale.

Valoarea minimă a proiectelor eligibile este de 5 milioane de lei, iar valoarea maximă până la 50 mln de lei. Bugetul total estimat pentru realizarea proiectelor constituie circa 660 mln de lei.

Un aspect nou al concursului este organizarea acestuia în două apeluri: în cadrul apelului competitiv vor fi selectate proiectele în baza criteriilor generale de eligibilitate și a unui punctaj maxim, iar în cadrul apelului pe listă vor fi selectate proiectele prioritare de dezvoltare regională, ce vor contribui la  dezvoltarea social-economică a regiunilor.

Informația completă despre Concurs, precum și modul de aplicare pentru obținerea finanțării sunt descrise în „Manualul Operațional privind modul de utilizare a mijloacelor  Fondului Național pentru Dezvoltare Regională” și anexele la el, care pot fi accesate pe paginile web: www.madrm.gov.md; www.adrsud.md.

Aplicanții eligibili, participanți la Concurs, vor demonstra abilități de gestionare a proiectelor de dezvoltare regională pentru domeniile eligibile prevăzute  de Manualul Operațional al Fondului Național pentru Dezvoltare Regională.

Notele Conceptuale ale propunerilor de proiecte, iar apoi și  Cererile Complete de Finanțare, împreună cu documentele-suport, vor fi prezentate personal de către aplicanți la sediul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, care se află pe adresa: Republica Moldova, MD-4101, or. Cimișlia, bld. Ștefan cel Mare,12, Tel. / Fax: 241 2 62 86, e-mail: adrsud@gmail.com  / www.adrsud.md

Direcția economie și atragerea investițiilor