Noutăți Propuneri de proiecte

Apel de granturi „Start pentru tineri”

Un nou Apel de granturi pentru tinerii din Republica Moldova în cadrul Programului ”Start pentru Tineri” a fost lansat de către ODIMM.

Pot aplica la finanţare antreprenorii care au absolvit Etapa a II-a a Programului şi doresc să-şi dezvolte afacerea în continuare!

Amintim că la Concursul proiectelor investiționale pot participa tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani, care deţin o întreprindere nou-înregistrată (< 1 an)

-Valoarea maximă a grantului constituie 180 mii lei,

-contribuția proprie este de minim de 20% din suma proiectului investițional

– Banii se oferă pentru echipamente, mașini, utilaje, instalații de lucru, aparate și instalații de măsură, control și reglare, tehnică de calcul;

– până la 30% pentru active nemateriale: softuri, francize, obținerea certificatelor de calitate.

Perioada înscrierii: 13 octombrie – 09 noiembrie 2020, ora 17:00

PENTRU ÎNREGISTRAREA LA PROGRAM SOLICITANTUL va depune proiectul investiţional în regim online accesând următorul link https://odimm.md/ro/presa/anunturi/4792-start-competitiei-proiectelor-investitionale-pentru-tineri

Dosarul va cuprinde următoarele documente:

1) Buletinul de identitate al fondatorului și administratorului entității juridice;

2) Formularul de participare, inclusiv anexele privind investițiile și previzionările financiare:

a) Formular de participare;

b) Anexe Excel;
3) Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali/ Extras din Registrul Gospodăriilor Ţărăneşti (eliberat cu cel mult 3 luni înaintea depunerii dosarului);

4) Documentele de constituire ale întreprinderii: Decizia de înregistrare a persoanelor juridice/ Fișa de înregistrare a gospodăriei țărănești;

5) Actele ce confirmă dreptul de proprietate sau folosință: Contract de arendă a imobilului/ Contract de locaţiune/Contract de comodat, Extras din Registrul bunurilor imobile, Contract de vânzare – cumpărare și altele;

6) Certificatul eliberat de bancă cu privire la contul bancar;

7) Declarația privind beneficierea de ajutoare de stat  (anexat);

8) Certificatul privind lipsa sau existența datoriilor la bugetul de stat, sau declarație pe propria răspundere privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public național (anexat);

9) Licenţa şi/sau Autorizaţia (după caz);

10)  Alte documente relevante (oferte de preţ, certificate de calificare, contracte de intenţii, etc.).
Pentru mai multe informații: 022 21 15 73, start_tineri@odimm.md

Olesea BĂDILĂ, Direcția economie și atragerea investițiilor

Anexe_privind_previzionările_financiare 3

Declaraţie_privind_ajutorul_de_stat 3

Formular_de_participare_Etapa_3