Economie și Atragerea Investițiilor Noutăți

Apel de granturi în cadrul programului Diaspora Acasă Reușește ,,DAR1+3,,

Biroul relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat a lansat un nou apel de granturi în cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, aprobat prin HG nr.801/2018

Sunt invitate să aplice la program autoritățile publice locale de nivelul I în comun cu asociațiile/membrii diasporei, asociațiile de băștinași, grupurile de inițiativă ale cetățenilor stabiliți în străinătate sau reveniți, partenerii de dezvoltare/donatorii, pentru a beneficia de susținere financiară nerambursabilă în cadrul Programului „DAR 1+3”.

SUMA FINANȚĂRII: Până la 300 000 MDL

Domeniile eligibile pentru finanțarea activităților din Program sunt:

1) infrastructura (apă și canalizare, drumuri, școli, grădinițe, case de cultură);

2) protecția mediului (prevenirea poluării mediului înconjurător, managementul deșeurilor);

3) economia (dezvoltarea regiunii, investiții, dezvoltarea agriculturii);

4) eficiența energetică (panouri solare, iluminare stradală, izolare termică);

5) cultura (protecția patrimoniului, zone de odihnă, dezvoltarea turismului rural, expoziții și festivaluri);

6) educația (programe pentru copii, sport, inovație, transfer de cunoștințe și know-how);

7) protecția socială (centre medicale, centre sociale, cantine sociale, altele).

TERMEN LIMITĂ: 21 martie 2021, ora 24:00.

Dosarele depuse vor respecta cerințele prevăzute în Ghidul de aplicare al Programului.

                                         Direcţia economie şi atragerea investiţiilor

hg_dar_13_0

 

ghid_dar_2020-2021 (1)

 

formular_de_aplicare_dar

bugetul_proiectului_dar_13