Noutăți

APA „Uniagro Prim” a făcut bilanțul pentru anul 2015

La 26 februarie în sala de ședințe Consiliului raional a avut loc adunarea generală a Asociației Producătorilor Agricoli „Uniagro Prim”. Prezența membrilor asociației a fost foarte bună, toate locurile în sală fiind ocupate. Importanța adunării a fost subliniată prin prezența dlui Alexandru Sliusari, președintele UAPA „Uni Agro Protect”, și a dlui Alexandru Pavlicenco, vicepreședintele raionului.

La ordinea de zi au fost 11 chestiuni, principala fiind darea de seamă cu privire la activitatea APA „Uniagro Prim” pentru anul 2015 și sarcinile stabilite pentru anul 2016. Raportul a prezentat dl Ion Olifir, președintele APA „Uniagro Prim”.

Raportorul a vorbit despre aspectele principale ale activității președintelui, Consiliului, angajaților din asociație. Pentru producătorii agricoli anul 2015 a fost unul extrem de dificil, cauzele fiind seceta extensivă, deprecierea vertiginoasă a valutei naționale, politica nechibzuită a Băncii Naționale care a dus la creșterea substanțială a dobânzilor la credite. În acestea condiții nefaste agricultorii au făcut tot posibilul să supraviețuiască, să întărească pozițiile, să fie mai consolidați, mai activi în apărarea drepturilor ce le aparțin. Pe parcursul anului au fost foarte vrednici în activitățile desfășurate de asociație domnii Iurie Tulei, Andrei Ștefan, Valentin Malancea, Pavel Nistor, Vasile Costin, Filimon Para, Pavel Negru și alții.

Întru apărarea și protejarea intereselor producătorilor agricoli asociația a înaintat comisiei speciale create conform Hotărârii Parlamentului Republici Moldova un șir întreg de revindecări, din care până la moment numai trei au fost votate în a două lectură. Să creează o impresie că organele statale sunt departe de grijile agricultorilor. Să repetă situația când guvernarea n-are timp să se ocupe de politici stimulatorii pentru producători agricoli și ei rămân în continuare necompetitiv, comparativ cu colegii din țările vecine, nemaivorbind de alte state europene cu tradiții bine stabilite în economia lor. Cum poate face concurență producția agricolă, când în majoritatea țărilor europene subvențiile la fiecare hectar constituie 120-150 euro (în România – 165 euro), iar în Republica Moldova – 12-15 euro, a întrebat, făcând o constatare tristă dl Olifir.

În raportul prezentat a fost demonstrat că APA „Uniagro Prim” cu susținerea Asociației Republicane „Uni Agro Proiect” a izbutit să soluționeze unele probleme, dar există foarte multe care cer să fie soluționate cât mai urgent. Astfel, o problemă este majorarea Fondului de Subvenționare și modul de repartizare a lui. Actuale sunt problemele ce țin de micșorarea dobânzilor la credite, compensare cheltuielilor legate de afectarea culturilor agricole în anii de secetă, necalcularea amenzilor și penalităților în acești ani, menținerea cotei reduse la TVA la toate produsele agricole, achitarea restanțelor la plate subvențiilor, accesul la apă din lacuri pentru irigare, protecția culturilor agricole de ploi cu grindină și altele.

În dezbateri au participat domnii Alexandru Slusari, Iurie Tulei, Andrei Ștefan, Ana Rudenco, Vinidict Lutenco, Ion Moraru, Alexandru Pavlicenco.

Au fost trasate sarcinile pe anul 2016, realizarea lor va depinde de consolidarea forțelor și activismul producătorilor agricoli din raionul Ștefan Vodă și toată țara întru apărarea intereselor nu numai agricultorilor, dar și a consumătorilor nemulțumiți de prețurile existente la produsele agricole.DSC00313