Anunțuri Noutăți

ANUNȚ privind organizarea consultării publice asupra proiectului de decizie al Consiliului raional Ștefan Vodă

Președintele raionului Ştefan Vodă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală și Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, inițiază consultarea publică asupra proiectului de decizie al Consiliului raional Ștefan Vodă «Cu privire la acceptarea instituirii regimului de arie naturală protejată de importanță națională – Parcul Național «Nistrul de Jos».

Scopul proiectului –protecția mediului, dezvoltarea durabilă a localităților, asigurarea unui management eficient al zonelor naturale valoroase din punct de vedere al diversității  biologice, conservarea spațiilor geografice terestre și/sau acvatice de importanță națională și internațională în Zona Ramsar «Nistrul de Jos».

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (capitolul 3), Regulamentul privind procedura de instituire a regimului de arie naturală protejată (capitolul 3), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 803 din 19.06.2002, art. 43 alin. (1) lit. r1) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală și în baza deciziilor Consiliilor sătești Talmaza, Popeasca, Cioburciu, Olănești, Crocmaz, Tudora, Palanca, comunale Răscăieți și Purcari privind acceptul instituirii în teritoriul administrat a regimului de arie naturală protejată.

Prevederile de bază ale proiectului sunt:

1) Se acceptă instituirea regimului de arie naturală protejată de importanță națională, pe suprafața de 40136,0 ha din teritoriul administrativ al raionului Ștefan Vodă, prin fondarea Parcului Național «Nistrul de Jos», cuprinzând următoarele suprafețe ale unităților administrativ-teritoriale de nivelul întâi: satul Talmaza – 11148,66 ha, satul Popeasca – 3792,0 ha, satul Cioburciu – 6049,0 ha, comuna Răscăieți – 4288,0 ha, comuna Purcari – 4262,62 ha, satul Olănești – 3453,0 ha, satul Crocmaz – 510,0 ha, satul Tudora – 2446 ha, satul Palanca – 3838,71 ha.

2) Se solicită Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului elaborarea și prezentarea propunerilor necesare către Guvernul și, respectiv, Parlamentul Republicii Moldova pentru instituirea regimului de arie naturală protejată de importanță națională pe suprafața vizată din teritoriul administrativ al raionului Ștefan Vodă prin fondarea Parcului Național «Nistrul de Jos».

Proiectul deciziei este disponibil pe pagina web oficială a Consiliului raional Ștefan Vodă www.stefan-voda.md/transparența decizională/proiecte de decizii.

Suplimentar, ținem să invităm persoanele și entitățile interesate (cetățeni, aleși locali, agenți economici, asociații obștești, etc.) la ședința de consultare publică a proiectului de decizie menționat, ce va avea loc la data de 03  iunie 2020 (miercuri), ora 10.00, în sala de festivități a I. P. «Liceul teoretic «Ștefan Vodă»».

Recomandările și opiniile pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi adresate în cadrul întrunirii din 03.06.2020, ora 10.00, precum și expediate până la data de 09 iunie 2020, ora 10.00, în adresa Direcției raionale economie și atragerea investițiilor:

în scris, către persoana responsabilă Moloman Sergiu, șef direcție (tel. de contact: (0242-230-29),

prin poşta electronică: aparatcrsv1@rambler.ru sau economie.sv@gmail.com,

prin  fax0242-2-34-10 sau 0242-230-29

sau prin poştă la adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertății, nr. 1, Direcției raionale economie și atragerea investițiilor, cu menţiunea „Parcul Național «Nistrul de Jos».