Anunțuri Noutăți

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie cu privire la aprobarea bugetului raional Ștefan Vodă pentru anul 2018

Consiliul raional Ștefan Vodă iniţiază, începând cu data de 29 noiembrie 2017, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la aprobarea bugetului raional Ștefan Vodă pentru anul 2018.

Scopul proiectului este planificarea conformă și eficientă a resurselor, precum și definirea ansamblului de acțiuni și operațiuni integrate orientate spre gestionarea banilor publici prin intermediul unui instrument de management bugetar.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este stabilirea obiectivelor, indicatorilor de performanță și priorităților Consiliului raional Ștefan Vodă în raport cu resursele disponibile pentru anul 2018.

Prevederile de bază ale proiectului sunt:

– indicatorii generali ai bugetului raional pentru anul 2018;

– sinteza bugetului raional pe venituri pentru anul 2018;

– sinteza resurselor și cheltuielilor bugetului raional pentru anul 2018 conform clasificației funcționale și clasificației pe programe;

– cuantumul transferurilor alocate de la bugetul de stat (transferuri cu destinație generală, transferuri cu destinație specială)

– efectivul limită a unităților de personal ale instituțiilor bugetare finanțate de la bugetul raional;

– repartizarea alocaţiilor componentei raionale şi fondului de educaţie incluzivă;

– cuantumul fondului de rezervă al bugetului raional.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt instituțiile publice din subordinea Consiliului raional și cetățenii raionului Ștefan Vodă.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt planificarea corectă și eficientă a veniturilor financiare și utilizarea lor conform priorităților, obiectivelor și indicatorilor de performanță.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

– Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 181 din 25 iulie 2014 privind finanţele publice şi responsabilităţi bugetar-fiscale;

– Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

– Strategia de dezvoltare a managementului finanțelor publice pentru anii 2013-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 573 din 06 august 2013.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 11 decembrie 2017, dnei Aliona Muntean, șef, secția administrație publică, aparatul președintelui raionului Ștefan Vodă, pe adresa electronică: aparatcrsv1@rambler.ru, la numărul de telefon 0 242 2 20 15 sau pe adresa: or. Ștefan Vodă, str. Libertății,1, birou 302.

ÎN ATENȚIA PĂRȚILOR INTERESATE!

Consiliul raional Ștefan Vodă informează despre desfășurarea dezbaterilor publice pe marginea proiectului de decizie cu privire la aprobarea bugetului raional Ștefan Vodă pentru anul 2018, în ziua de 06 decembrie 2017, ora 10.00, sala de ședințe a Consiliului raional Ștefan Vodă, etaj I

Proiectul deciziei cu privire la aprobarea bugetului raional Ștefan Vodă pentru anul 2018 este disponibile pe pagina web oficială www ștefan-vodă.md  (rubica „Transparența decizională”)  sau la sediul Consiliului raional Ștefan Vodă, situat pe adresa or. Ștefan Vodă, str. Libertății,1.