Economie și Atragerea Investițiilor Noutăți Propuneri de proiecte

Anunț privind lansarea unui nou concurs de colectare a propunerilor de proiecte ce urmează a fi finanțate în cadru Programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2022

Biroul politici de reintegrare aduce la cunoștință inițierea procedurii de elaborare a proiectului Programului activităților de reintegrare a țării (PARȚ) pentru anul 2022 în contextul valorificării alocațiilor bugetare în valoare totală de 15 mln lei, aprobate în acest scop conform Legii bugetului de stat pentru anul 2022 (nr.205 din 06.12.2021), cu respectarea mecanismului reflectat în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 131 din 21.02.2014.
Astfel, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 131 din 21.02.2014, în perioada 01 februarie – 04 martie 2022, va avea loc concursul de colectare a propunerilor de proiecte ce urmează a fi evaluate, selectate și aprobate pentru finanțare prin Programul activităților de reintegrare a țării pentru anul 2022.
Conform criteriilor de eligibilitate stabilite pot participa la concurs proiectele ce urmează a fi implementate în Zona de Securitate și care reflectă activități specifice (dezvoltare comunitară și regională, reabilitare și renovare a infrastructurii locale, modernizare a instituțiilor sociale-cheie, soluționare a problemelor stringente de dezvoltare, asigurare a serviciilor publice esențiale), precum și acțiunile care contribuie la promovarea măsurilor de consolidare a încrederii între populația de pe ambele maluri ale Nistrului și la realizarea obiectivului guvernamental de reintegrare a țării.
Reieșind din obiectivele și acțiunile stabilite în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 și în alte documente de politici naționale, în anul 2022 o atenție prioritară urmează a fi acordată proiectelor ce vizează măsuri de suport pentru ocrotirea sănătății și combaterea crizei pandemice, aprovizionarea locuitorilor cu servicii publice calitative și performante, promovarea drepturilor omului, sprijinirea instituțiilor educaționale și a altor subdiviziuni teritoriale strategice din Zona de Securitate, inițiativele de restabilire și de dezvoltare a patrimoniului cultural-istoric, consolidarea capacităților de transport cu feribotul peste r.Nistru, sprijinirea altor acțiuni primordiale ce contribuie la promovarea dezideratului de reintegrare a țării.
Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.131 din 21.02.2014 pentru participarea la concursul de proiecte, autoritatea publică inițiatoare trebuie să completeze un formular de aplicare, să anexeze la acesta setul de documentar relevant (pct.7 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.131/2014) și să depună dosarul în original la Cancelaria de Stat pentru a fi verificată corespunderea acestuia criteriilor de eligibilitate stabilite cu ulterioara evaluare a proiectului de către Comisia de selectare.
În acest sens, propunerile de proiecte ce au ca obiect probleme de importanță majoră și care vizează localitățile amplasate în perimetrul Zonei de Securitate, vor fi prezentate în termenele-limită indicate în adresa Biroului politici de reintegrare.
Lista propunerilor de proiecte selectate de către Comisie, precum și repartizarea după destinatari a alocațiilor respective se va aproba prin hotărâre de Guvern, după completarea procedurilor stipulate în Hotărârea Guvernului nr.131/2014.
Reamintim că de la lansarea Programului activităților de reintegrare a țării (2011) și până la finele anului 2021, în localitățile amplasate în perimetrul Zonei de Securitate a Republicii Moldova au fost implementate 476 de proiecte / activități în valoare de peste 141 milioane de lei.
Este necesar de specficat, că în perimetrul Zonei de securitate sunt incluse și 4 unități administrativ-teritoriale de nivelul întâi din cadrul raionului Ștefan Vodă, inclusiv satul Talmaza, satul Cioburciu, comuna Răscăieți și comuna Purcari.

Direcția economie și atragerea investițiilor Ștefan Vodă