Anunțuri Noutăți Posturi Vacante

ANUNȚ privind angajarea în funcția de moderator

Consiliul Raional în colaborare cu AO „Parteneriate pentru fiecare copil” și AO „CNFACEM” anunță concurs deschis pentru ocuparea funcției de moderator în cadrul Programului de asistență psiho-socială pentru membrii familiilor afectate de alcool (PANDA).

Programul PANDA este orientat spre prevenirea consumului de alcool și substanțe. Beneficiarii sunt părinții şi copiii.

Scopul programului este de a schimba atitudinea copilului faţă de situația în care se află şi de a depăși situațiile dificile din familie, pentru a reuși să se integreze mai bine în școală, în comunitate şi în grupurile semenilor. Programul pune un accent deosebit pe abordarea copilului ca individualitate, pe necesitățile și trăirile copiilor. De asemenea, PANDA susține părintele nedependent de consumul de alcool să conștientizeze rolul de părinte; să gestioneze și controleze emoțiile proprii, astfel încât copilul să se simtă în siguranță, să învețe comportamente noi și strategii de depășire a situațiilor de criză.

Acest program se realizează în cadrul proiectului „Edificarea unei societăți în care fiecare fată și băiat își realizează potențialul la maxim cu respect și demnitate” finanțat de Uniunea Europeană și implementat în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Educației și Cercetării, precum și autoritățile publice locale din raioanele Cimișlia, Ștefan Vodă, Taraclia, Cantemir.

Responsabilitățile funcției:

1. Organizarea ședințelor de lucru cu copiii şi adulții;

2. Pregătirea materialelor pentru ședințele de lucru cu copiii şi adulții;

3. Moderarea ședințelor de lucru cu copiii şi adulții (în localitatea de reședință și în alte localități);

4. Adaptarea materialelor în dependență de necesitățile şi vârsta participanților;

5. Elaborarea rapoartelor lunare privind activitatea în cadrul programului.

Calificări, experiență şi abilități:

1. Experiență de lucru cu copii, calități și competențe de comunicare neformală;

2. Cunoștințe de bază ale psihologiei vârstelor;

3. Abilități de comunicare asertivă şi spirit creativ, claritate şi coerenţă în exprimare;

4. Empatie şi abilități de ascultare activă;

5. Abilități de lucru în echipă;

6. Abilități de organizare a activităților.

Persoanele interesate vor expedia CV la adresa de e-mail: ispivacenco@p4ec.md

Termenul limită este 15 octombrie, 2021, ora 17.00.