Anunțuri Economie și Atragerea Investițiilor Noutăți

Anunț de relansare a Concursului de Granturi pentru ÎMM-uri fondate și administrate de femei în zona Ramsar „Nistrul de Jos”

    AO “EcoContact”, în cadrul proiectului Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituțională în Zona Ramsar „Nistrul de Jos” anunță lansarea de Grant adițional, destinate ÎMM-urilor conduse și fondate de femei.

     Concursul ideilor de afaceri se desfășoară în cadrul Activității 3.4: „Susținerea dezvoltării afacerilor mici conduse de femei din comunitățile cuprinse în Zona Umedă Ramsar „Nistrul de Jos” – afaceri care generează venit în baza valorificării resurselor ecosistemice și a dezvoltării condițiilor pentru reziliența la schimbările climatice”. Activitatea este implementată cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare cu fonduri ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare. Prezentul Concurs urmărește integrarea priorităților de promovare a principiilor economiei verzi în armonie cu dezvoltarea economică și bunăstarea socială.

    Activitățile de bază trebuie să fie axate pe producere sau pe prestare de servicii. Preferințe vor avea acele activități care au scopul de a dezvolta afaceri competitive și ambițioase în sectorul agrar-forestier, producere, tehnologii informaționale, industria creativă, eco-turism și meșteșugărit, etc. Prioritate vor avea ideile de afaceri prietenoase mediului. La Concurs participă femei antreprenoare, care activează în următoarele localități: Palanca, Popeasca, Talmaza, Cioburciu, Purcari, Olănești, Tudora, Crocmaz, Răscăieți, Copanca, Plop – Știubei, Cârnățeni, Grădinița din raionul Ștefan Vodă și, respectiv, Căușeni.

     Fiecare idee selectată va fi finanțată prin acordarea unui grant în mărime de 2000 (două mii) EURO. Beneficiarii de granturi vor participa cu o cotă de co-finanțare în mărime de 10% de la suma grantului acordat. În cazul în care beneficiarul nu poate demonstra co-finanțarea de 10%, mărimea grantului va constitui 90% din cheltuielile investiționale dar nu mai mult de suma stabilită ca grant (2000 euro).

    Termen limită 21 februarie 2022, ora 18:00!

     Informații suplimentare și documentele necesare pentru a aplica la Concurs pot fi accesate aici: https://ecocontact.md/ro/post/anunt-de-relansare-a-concursului-de-granturi-pentru-imm-uri-fondate-si-administrate-de-femei-in-zona-ramsar-nistrul-de-jos/

Sursa: EcoContact.md