Noutăți Posturi Vacante

Anunț de angajare

Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Ștefan Vodă

anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante

de specialist principal  în Serviciul protecția persoanelor în etate și cu dizabilități. 

Direcţia Asistenţă socială şi Protecţie a Familiei Ştefan Vodă  angajează în cadrul Serviciului resurse umane și administrativ  Secretar administrativ.

Informații la tel.  0242 2-32-42; 0242 2-20-59.